Vleermuiswerkgroep Groningen

Skyline Groningen

Algemeen

De Vleermuiswerkgroep Groningen is rond 1990 ontstaan als werkgroep van de Zoogdiervereniging. Sinds 2009 fungeert zij als onafhankelijke stichting. De werkgroep bestaat uit een los verband van mensen die zich naar vermogen en interesse inzetten voor vleermuizen. Een klein aantal bestuursleden coördineert de werkzaamheden. Voornaamste doel van onze werkgroep is:
De bescherming van inheemse vleermuizen in de provincie Groningen. De werkgroep als geheel komt eens per jaar bij elkaar ter gelegenheid van de jaarvergadering. Overige contacten verlopen onderling via overleg in kleiner gezelschappen, telefoon, email, Facebook en twitter.

Activiteiten

De werkzaamheden zijn zeer divers; informatie geven, bijeenkomsten voor geïnteresseerden en houden van inventarisaties. Wij adviseren mensen die vleermuizen in hun woning hebben. Maar ook worden lezingen en excursies verzorgd en een enkele keer een standje ingericht tijdens een natuurmanifestatie. Sinds 2002 zijn de zomerinventarisaties er vooral op gericht om de verspreiding van vleermuizen in de hele provincie in kaart te brengen. In de winter worden de winterverblijven gecontroleerd. De werkgroep volgt en adviseert overheden bij besluitvorming indien vleermuisbelangen mogelijk in het geding zijn, of kunnen komen. De Stichting voert juridische procedures indien een overheidsinstantie naar haar oordeel nalaat passende maatregelen ter bescherming van vleermuizen te treffen.

Contact?

Wilt u meer informatie en wellicht een steentje bijdragen? Neem dan contact met ons op (via Facebook of onze coördinator).

Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen
Klarissa Nienhuys, secretaris/coördinator
Van Speykstraat 16
9726 BL Groningen