Nieuwsoverzicht

Gewone dwergvleermuis (© Luuk Godefrooij)

Succesvolle 1ste Vleermuistuintelling onderstreept het belang van tuinen!

29 May 2019

Afgelopen weekend (25 en 26 mei 2019) vond de eerste landelijke vleermuistuintelling plaats. De eigenaren van iets meer dan 300 tuinen uit heel Nederland deden mee aan de telling en telden in totaal ruim 1900 vleermuizen: een succesvolle eerste telling!

Als het gaat over waar vleermuizen wonen denken veel mensen aan grotten en zolders of kelders van kastelen in prachtige – vaak buitenlandse - natuurgebieden. Ongeveer de helft van de 18 in Nederland voorkomende soorten vleermuizen zijn echter regelmatig in onze woonomgeving waar te nemen of zijn zelfs onze directe buren.

Logo Zoogdiervereniging

Vacature Financieel Administrateur (m/v)

23 May 2019

De Zoogdiervereniging is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de bescherming van, en het onderzoek naar inheemse wilde zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland. De vereniging en het daaraan gelieerde professionele Bureau vormen hét kenniscentrum over de in het wild levende Nederlandse zoogdieren. Wij agenderen en ontplooien activiteiten op het gebied van monitoring, gebiedsinventarisaties, verspreidingsonderzoek, ecologisch onderzoek, beheer- en beleidsadvisering en voorlichting.

Egel (© Wesley Overman)

Help egels op weg met de Egelsnelweg

20 May 2019

Hét geheim om de egel te redden kan wel eens in onze eigen tuin liggen. De natuurlijke leefomgeving van de egel krimpt de druk van predatoren in natuurgebieden wordt steeds groter. Tuinen kunnen daarom als ideale veilige havens voor egels dienen. Geheel in het teken van het Jaar van de Egel 2019 lanceert de Egelwerkgroep daarom het project ‘Egelsnelweg’, waarbij tuinen weer opengesteld en geschikt worden voor egels, zodat zij dit kunnen blijven gebruiken als leefgebied.

Gewone dwergvleermuis (© Luuk Godefrooij)

25 en 26 mei 2019: de eerste Nationale Vleermuistuintelling!

09 May 2019

Na de al best bekende nationale tellingen van vogels, vlinders en bijen is het nu de beurt aan iets minder bekende tuingasten: vleermuizen. Nou denkt u misschien: “Vleermuizen, bij mij in de tuin???” Maar jazeker; in veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien. U kunt dat zelf ontdekken op 25 en 26 mei 2019 tijdens de eerste Nationale Vleermuistuintelling.

Muskusrat (© Bart Meijer)

Bestrijden van muskusratten leidt tot een afname van de populatie

06 May 2019

De muskusrat (Ondatra zibethicus), een knaagdier afkomstig uit Noord-Amerika, wordt in Nederland van oudsher bestreden om de veiligheid van dijken en oever te garanderen. Door hun graverij in dijken en oevers komt de waterveiligheid in gevaar en kunnen er ongelukken gebeuren. Een praktijkproef waarbij in een aantal grote gebieden enkele jaren niet is bestreden, laat zien dat bestrijding effectief kan zijn en daadwerkelijk leidt tot een kleinere populatie.

Wild zwijn (© Maaike Plomp)

Alertheid op Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen blijft belangrijk

21 april 2019

Van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in België in september 2018 valt veel te leren over een mogelijke uitbraak in Nederland. Welke preventieve maatregelen zijn belangrijk en wat moet er gebeuren bij een besmetting? Belangrijkste les: Meld ieder dood gevonden wild zwijn, want een vroegtijdige signalering is essentieel om de impact zo klein mogelijk te houden.

Egel (© Wesley Overman)

Platte egels tellen voor egelonderzoek

19 april 2019

Onlangs heeft de Zoogdiervereniging 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Egel. Precies tien jaar geleden, tijdens het Jaar van de Egel 2009, werden de zogenaamde E(gel)-teams opgericht: forenzen die regelmatig hetzelfde traject aflegden en de doodgereden egels in kaart brachten. De Egelwerkgroep gaat dit jaar opnieuw aan de slag met de E-teams en is hard op zoek naar forenzen!

Gewone dwergvleermuis (© Luuk Godefrooij)

Vleermuiskasten nog niet bewezen-effectief voor bescherming bij ruimtelijke ontwikkeling?

11 april 2019

In de onlangs verschenen update van hun ‘vleermuis-synopsis’ concludeert Conservation Evidence dat voor een overgroot deel van de toegepaste maatregelen ter bescherming van vleermuizen en hun leefgebied onvoldoende bekend is of deze ook daadwerkelijk effectief zijn. Daarbij gaat het over een breed scala aan maatregelen, inclusief de meest bekende en toegepaste maatregel: vleermuiskasten.