nieuwsoverzicht

Vochtstrepen onder spechtengaten (© Vita Hommersen & Wiegert Steen)

Schatzoeken naar een boom met vleermuizen

20 juni 2019

Nachtelijk onderzoek in een bos heeft altijd iets mysterieus. Gewapend met een batdetector en een warmtebeeldcamera kent het bos ’s avonds opeens een stuk minder geheimen. We zien een konijn rond hupsen en kijkend door de lens licht een muis op in de struiken, die denkt voor ons verscholen te zijn. Uit de batdetector klinken ruisgeluiden, veroorzaakt door onze voetstappen op de bladeren. De schemer zet zich voort. En dan ineens is daar het geluid waar we op wachten: de eerste vleermuis zoeft over ons hoofd door de bomenlaan.

Grijze grootoorvleermuis (© Bernadette van Noort)

Kom op, ga de zolder op!

13 juni 2019

Afgelopen weekend ging het seizoen voor de Zoldertellingen van Vleermuizen 2019 van start. Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden overal in Nederland zolders en torens bezocht om te zoeken naar (sporen van) vleermuizen. Sinds 2008 zijn deze tellingen onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Hazelmuis (© Ruud Foppen)

Beter bosbeheer door herziene Nederlandse FSC-standaard

13 juni 2019

Het FSC-keurmerk bestaat 25 jaar en heeft als voornaamste doel behoud en duurzaam beheer van bossen. Niet alleen in de tropen, maar ook in Nederland. Bossen zijn letterlijk van levensbelang, terwijl we ook méér hout willen toepassen in de circulaire economie. Daarom heeft SoortenNL meegewerkt aan het herzien van de Nederlandse FSC-standaard, met eisen voor goed bosbeheer.

Aardmuis (© Paul van Hoof)

Oproep: laat uw oude en nieuwe waarnemingen meetellen voor de Rode Lijst Zoogdieren

30 May 2019

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt de Zoogdiervereniging aan de actualisatie van het basisrapport voor de Rode Lijst Zoogdieren. Om hier een goede inschatting van te kunnen maken, roept de Zoogdiervereniging iedereen op om (oude en recente) zoogdierwaarnemingen in te voeren in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

Gewone dwergvleermuis (© Luuk Godefrooij)

Succesvolle 1ste Vleermuistuintelling onderstreept het belang van tuinen!

29 May 2019

Afgelopen weekend (25 en 26 mei 2019) vond de eerste landelijke vleermuistuintelling plaats. De eigenaren van iets meer dan 300 tuinen uit heel Nederland deden mee aan de telling en telden in totaal ruim 1900 vleermuizen: een succesvolle eerste telling!

Als het gaat over waar vleermuizen wonen denken veel mensen aan grotten en zolders of kelders van kastelen in prachtige – vaak buitenlandse - natuurgebieden. Ongeveer de helft van de 18 in Nederland voorkomende soorten vleermuizen zijn echter regelmatig in onze woonomgeving waar te nemen of zijn zelfs onze directe buren.

Logo Zoogdiervereniging

Vacature Financieel Administrateur (m/v)

23 May 2019

De Zoogdiervereniging is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de bescherming van, en het onderzoek naar inheemse wilde zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland. De vereniging en het daaraan gelieerde professionele Bureau vormen hét kenniscentrum over de in het wild levende Nederlandse zoogdieren. Wij agenderen en ontplooien activiteiten op het gebied van monitoring, gebiedsinventarisaties, verspreidingsonderzoek, ecologisch onderzoek, beheer- en beleidsadvisering en voorlichting.

Egel (© Wesley Overman)

Help egels op weg met de Egelsnelweg

20 May 2019

Hét geheim om de egel te redden kan wel eens in onze eigen tuin liggen. De natuurlijke leefomgeving van de egel krimpt de druk van predatoren in natuurgebieden wordt steeds groter. Tuinen kunnen daarom als ideale veilige havens voor egels dienen. Geheel in het teken van het Jaar van de Egel 2019 lanceert de Egelwerkgroep daarom het project ‘Egelsnelweg’, waarbij tuinen weer opengesteld en geschikt worden voor egels, zodat zij dit kunnen blijven gebruiken als leefgebied.

Gewone dwergvleermuis (© Luuk Godefrooij)

25 en 26 mei 2019: de eerste Nationale Vleermuistuintelling!

09 May 2019

Na de al best bekende nationale tellingen van vogels, vlinders en bijen is het nu de beurt aan iets minder bekende tuingasten: vleermuizen. Nou denkt u misschien: “Vleermuizen, bij mij in de tuin???” Maar jazeker; in veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien. U kunt dat zelf ontdekken op 25 en 26 mei 2019 tijdens de eerste Nationale Vleermuistuintelling.

Muskusrat (© Bart Meijer)

Bestrijden van muskusratten leidt tot een afname van de populatie

06 May 2019

De muskusrat (Ondatra zibethicus), een knaagdier afkomstig uit Noord-Amerika, wordt in Nederland van oudsher bestreden om de veiligheid van dijken en oever te garanderen. Door hun graverij in dijken en oevers komt de waterveiligheid in gevaar en kunnen er ongelukken gebeuren. Een praktijkproef waarbij in een aantal grote gebieden enkele jaren niet is bestreden, laat zien dat bestrijding effectief kan zijn en daadwerkelijk leidt tot een kleinere populatie.