Nieuwsoverzicht

Steenmarter vastgelegd met een cameraval op de Veluwezoom (Bron: Vilmar Dijkstra)

Steenmarter trekt Veluwezoom op

13 augustus 2019
In 2019 zijn voor het eerst steenmarters op de Veluwezoom vastgelegd met behulp van camera’s. De vraag is nu of er sprake is van een blijvende vestiging in de grote boskernen van de Veluwezoom of dat de soort zich alleen langs de randen op de overgang van het bos naar het cultuurlandschap zal kunnen handhaven. En hoe gaan de boommarters in dit gebied reageren?