Mag uw kat wat thuis brengen?

Sinds mei 2021 zijn via het meldpunt ‘Wat brengt de kat thuis?’ van de Zoogdiervereniging 266 meldingen ingestuurd. Daaruit is gebleken dat de Felixen en Minoesen van Nederland 201 zoogdieren, 54 vogels en 11 overige diersoorten hebben gevangen, waaronder kikkers en schaaldieren. Studenten van Hogeschool Inholland zijn het gesprek aangegaan met de katteneigenaren en kwamen tot de ontdekking dat de meningen over het vanggedrag van hun huisdier verdeeld zijn.

Een aantal belangrijke vragen uit de interviews waren; ‘Wat vindt u ervan dat uw kant dieren vangt?’ en ‘heeft het vanggedrag invloed op de natuur in de omgeving?’. Voor het onderzoek zijn 18 katteneigenaren geïnterviewd, waaruit gebleken is dat alle eigenaren muizen zien als de voornaamste prooi en de verdeeldheid met name begint bij de vangst van een vogel of een ander dier.

Het valt op dat hoewel de katteneigenaren in het algemeen wel een idee hebben dat de vangsten van hun kat invloed hebben op de natuur in de omgeving. Ook kunnen de deelnemers wel maatregelen bedenken, maar ze zijn niet enthousiast om deze maatregelen toe te passen. Daarnaast wordt het vanggedrag ook door meer dan de helft van de deelnemers prima gevonden. Wat opvalt uit de interviews is dat er een verschil bestaat over hoe gedacht wordt over de vangst van muizen en andere dieren. Muizen worden minder erg gevonden, omdat deze als ongedierte gezien worden.

Het meldpunt Wat brengt de kat thuis? staat open voor al uw waardevolle inzendingen.

Publicatiedatum: 13 januari 2022

Auteur: Lara Rang, Shanika de Bruijn, Tessa Wassenaar, Florin van Drunen en Marith Stubbe van Hogeschool InHolland, Delft.