‘Verplicht groene maatregelen bij woningbouw’

Bouwers en natuur- en milieuorganisaties waaronder Zoogdiervereniging doen gezamenlijke oproep: verplicht groene maatregelen bij woningbouw. De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Hun gezamenlijke pleidooi staat in het manifest Bouwen voor Natuur. ‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. We roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’, aldus de opstellers.

Image
Manifest Bouwen voor Natuur

 

 

Het manifest is ondertekend door een groot aantal partijen, waaronder de Zoogdiervereniging. Initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, NL Greenlabel en Vogelbescherming Nederland. Ook Nederlands grootste bouwbedrijven Volkerwessels, Ballast Nedam, BAM Wonen en Heijmans onderschrijven de oproep.

De reden voor de Zoogdiervereniging om dit manifest van harte te ondersteunen is dat ze al vele jaren ‘natuurinclusieve’ bouw promoot (bijvoorbeeld door projecten te doen waarbij natuurinclusief bouwen centraal staat) en daarvoor ook (de ontwikkeling van) maatregelen faciliteert en ter hand neemt. Vooral voor gebouwbewonende vleermuissoorten ziet de Zoogdiervereniging vele kansen en mogelijkheden (www.checklistgroenbouwen.nl, www.bouwnatuurinclusief.nl).

Bouwers en ontwikkelaars
De opstellers van het manifest willen een ‘natuurstandaard’ voor nieuwbouw. Omdat maatregelen voor natuur nu niet verplicht zijn, zit ‘natuur’ meestal niet in de aanbestedingseisen. Dit is heel nadelig voor bedrijven die wél aandacht besteden aan duurzaamheid en ecologie in hun voorstel. ‘Of een project de natuur in de stad versterkt of bedreigt, hangt nu af van de inzet van bedrijven en de eisen van een gemeente. We hebben behoefte aan eenduidige regelgeving om een level playing field te krijgen en er zeker van te zijn dat mens en natuur in harmonie kunnen samenleven’, aldus Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development. Een pleidooi dat de Zoogdiervereniging van harte ondersteunt. Bouw en vleermuizen hoeven elkaar namelijk helemaal niet dwars te zitten, maar dat vergt wel dat bouwers en ecologen samen optrekken én dat het goede doen voor natuur niet afgestraft wordt.

Bouwstenen
De coalitie beschrijft drie groene ‘bouwstenen’ die in ieder bouwproject een plek moeten krijgen. 
1) Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in gevels en daken, voor soorten als de huismus, gierzwaluw en vleermuis.
2) Natuur rondom de woning: groene daken, groene gevels, natuurlijke tuinen. Groene daken zorgen voor betere isolatie en vangen, net als onverharde tuinen, regenwater op.
3) Natuur in de buurt: parken en perken in iedere wijk, met daartussen verbindingsroutes voor dieren.

Publicatiedatum: 10 maart 2021