Vegetarische otter gevonden in de Weerribben

In de Weerribben zijn opvallende groene spraints gevonden, welke na onderzoek afkomstig blijken van een otter met een vegetarisch dieet. Dit is uitzonderlijk, aangezien de otter bekend staat als carnivoor. Gaat het om een unieke otter of blijkt de otter in Nederland af te stappen van vis?

Het ottermonitoring seizoen, dat plaatsvindt tussen maart en oktober, is begonnen. Tijdens deze periode worden de dieren in Nederland gemonitord door te zoeken naar met name spraints (otterpoep) om de verspreiding in kaart te brengen. Een bijzondere ontdekking was de vondst van een spraint met een zeer afwijkende kleur in de tweede week van maart. De verbazing was groot. Zoekend naar een verklaring hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden. Het gebied is gecontroleerd op (ernstige) verontreiniging. Zowel op land als in het water is niets merkwaardigs aangetroffen.

Image
Otter (Mark Zekhuis)

Kroos werd in mindere mate aangetroffen in de spraints (Bron: Mark Zekhuis)

Ook is de spraint nader bekeken, waarom heeft het deze afwijkende kleur? Normaal zijn spraints overwegend zwart of grijs, waarbij andere kleurtinten ook voor kunnen komen. Deze spraint viel op omdat de kleur volledig groen was en een andere structuur had. Waar normaal gesproken vooral visgraten te zien zijn, ontbraken deze nu volledig. Aangezien de bestanddelen van het standaard-dieet van de otter niet gevonden zijn, is er ondanks de aanwezigheid van duidelijke pootafdrukken in de directe omgeving van de spraint, toch getwijfeld of het wel otterspraint betrof. Onderzoek heeft uitgewezen dat het uitwerpsel aan een otter toebehoort welke nog niet eerder is aangetroffen in Nederland.

Publicatiedatum: 01 april 2021

Tekst: CaLutra (Otter- en Beverwerkgroep Zoogdiervereniging)
Foto: Mark Zekhuis