Inschrijving Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021 geopend

Image
Schrijf je in voor ded Natuurinclusief Bouwen Award 2021

Wat is het meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- of renovatieproject van 2021? Die vraag staat aan de basis van de tweede editie van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen. Dit najaar beoordeelt een onafhankelijke jury opnieuw een groot aantal projecten waar natuurinclusief bouwen en ontwerpen in de praktijk is gebracht. De inschrijving voor deelname is vanaf 6 mei 2021 geopend.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Het doel van de prijsvraag is om bouw-, verbouw- of renovatieprojecten te onderscheiden, die aantoonbaar rekening houden met de behoeften van álle gebruikers van de stedelijke omgeving: mens én dier.

Architecten, projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en gemeenten die menen een dergelijk project te hebben gerealiseerd, kunnen zich de komende maanden opnieuw inschrijven als kanshebber voor de award. Het gaat hierbij om projecten die al gerealiseerd zijn en waarin natuurinclusiviteit aantoonbaar een belangrijke rol heeft gespeeld.

Criteria voor deelname

Dit najaar buigt een onafhankelijke jury van professionals uit het werkveld zich over de natuurinclusieve kwaliteiten van de ontvangen inzendingen. Ieder jurylid beoordeelt de projecten vanuit zijn of haar eigen expertise. Dat gebeurt aan de hand van een achttal criteria, die tevens als voorwaarde gelden voor deelname.

Zo moeten projecten een concrete, kwalitatieve bijdrage hebben geleverd aan de leefomgeving van stadsvogels en/of vleermuizen. Ook dienen ze herhaalbaar te zijn en als voorbeeld voor anderen te kunnen fungeren. Daarnaast let de jury op de waarde die een project heeft ten opzichte van de leefomgeving, het klimaat en biodiversiteit en kijkt zij naar de investering die ermee is gemoeid.

Image
Gierzwaluw en gewone dwergvleermuis behoren als gebouwenbewonende dieren tot de doelsoorten van Natuurinclusief Bouwen
Gierzwaluw en gewone dwergvleermuis behoren als gebouw bewonende dieren tot de doelsoorten van Natuurinclusief Bouwen. Bron: Nicholls in the Yard / Jeroen Willemsen, Saxifraga (CC).

Eerdere prijswinnaars

Vorig jaar werd de award gewonnen door Triodos Bank voor haar nieuwe hoofdkantoor op Landgoed De Reehorst in Zeist. Andere prijswinnaars waren Happy Days in Zoetermeer, een natuurinclusief plan voor de bouw van 205 duurzame woningen en wooneenheden en de natuurinclusieve herinrichting van een typisch jaren zestig-appartementencomplex in Genderdal, Eindhoven.

Image
Triodos Zeist Winnaar Natuurinclusief Award 2019
Het nieuwe kantoorgebouw van Triodos in Zeist won in 2019 de Natuurinclusief Bouwen Award. Bron: Arcadis

Aanmelden

Heeft u zelf een bouwproject dat uitblinkt in natuurinclusiviteit? Ding dan mee naar de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021, en meld uw project aan via de website https://bouwnatuurinclusief.nl/award/. De inschrijving is geopend tot en met 21 augustus.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021 wordt uitgereikt op 7 oktober.

Publicatiedatum: 06 mei 2021

Tekst: Merel Roks (Vogelbescherming Nederland).

Foto's: Kent Wang (leadfoto "The Vertical Forest"- CC), Arcadis. Nicholls of the Yard (CC) & Jeroen Willemsen (Saxifraga).