Nieuwsoverzicht

Kleine dwergvleermuis (© Bernadette van Noort)

Eerste vondst kraamkolonie kleine dwergvleermuis in Nederland

13 May 2020

In het binnenduingebied van Zuid-Holland is onlangs de eerste kolonie van de kleine dwergvleermuis voor Nederland gevonden. Het gaat om een grote kolonie met maar liefst 422 uitvliegers. Dat maakt de Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland bekend. Er zijn van deze soort tot op heden nog maar een beperkt aantal waarnemingen met detectors bekend in Nederland.

Living Planet Report

Living Planet Report: Natuur en landbouw verbonden

06 februari 2020
Het gaat nog slechter met natuur dan tot nu toe gedacht. De populatieomvang van dieren die karakteristiek zijn voor het agrarisch gebied is sinds 1990 gemiddeld bijna gehalveerd. Voor zoogdieren heeft dit positieve en negatieve kanten, waarbij komt dat voor sommige onvoldoende data beschikbaar is. De kringlooplandbouw is een positieve belofte. Volgens de LPR wil meer dan de helft van de boeren naar een fundamenteel andere, meer natuurvriendelijke landbouw.