Richtlijnen vrijwilligers i.v.m. Covid-19 maatregelen

In maart 2020 heeft het kabinet maatregelen genomen in de aanpak van de COVID-19 epidemie. Deze hebben ook impact op de activiteiten van de Zoogdiervereniging en haar vrijwilligers. Sinds maart zijn de maatregelen een aantal keer aangepast. Op 26 april 2021 zijn de eerste versoepelingen voor de vanaf 15 december 2020 geldende landelijke lockdown ingegaan.

De algemene regels en maatregelen die vanaf 26 april 2021 in Nederland van kracht zijn vind je op de Covid-19-pagina van de rijksoverheid. Wat deze maatregelen voor jullie betekenen kan je hieronder lezen.

Avondklok

Per 28 april 2021 is de avondklok opgeheven. Je mag dus voor veldwerk ook in de avond en nacht naar buiten.

Maatregelen

Op pad voor een NEM-meetprogramma of om waarnemingen van zoogdieren te verzamelen:

 • Heb je last van milde klachten? Laat je testen op Covid-19 en blijf thuis tot je de uitslag van de test hebt ontvangen. Vanzelfsprekend kun je alleen op pad als de uitslag negatief is (je hebt geen Covid-19).
 • Heeft één van je huisgenoten koorts of last van benauwdheid en/of is een van je huisgenoten positief getest op Covid-19? Blijf thuis totdat je huisgenoten klachtenvrij zijn en de uitslag van hun test negatief is.
 • Bij sommige NEM-programma’s (zoals NEM-Zoldertellingen en NEM-wintertellingen) heb je aan het begin van het telseizoen een brief ontvangen met de Covid-19 maatregelen voor dat meetprogramma. Neem die brief goed door.
 • Vind je veldwerk plaats in risicovolle terreinen of gebouwen of op risicovolle tijdstippen? Bijvoorbeeld: aan het water / op slecht begaanbaar terrein / in ondergrondse ruimten of  op zolders / nachtwerk? Ga dan met maximaal twee personen (jij en één andere) op pad. Als een beheerder / gebouweigenaar met het onderzoek meeloopt, dan is hij op zij die tweede persoon. Voor wintertellingen en zoldertellingen: zie de brief die je bij je ontheffing hebt ontvangen, maar ook daarbij geldt vanaf 26 april nog steeds een maximum van twee personen.
  Indien je meerdere locaties moet bezoeken, waarbij steeds iemand anders (beheerder / eigenaar) je begeleid, dan mag je maar één locatie per dag bezoeken.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Vermijd drukte en groepen mensen.
 • Was regelmatig grondig je handen.
 • Als voor de uitvoering van monitoring en het doen van waarnemingen je (mogelijk) niet kan voldoen aan de maatregelen en voorschriften zoals het kabinet en RIVM hanteren, ga dan niet op pad. Ook als je medetellers liever niet samen op pad gaan, dring dan niet aan. Bij twijfel geldt altijd: niet doen. Jij en de mensen om je heen zijn belangrijker dan natuuronderzoek.

Vervoer in het kader van monitoring en het doen van waarnemingen:

 • Reis doelgericht: reis enkel van en naar jouw onderzoeksgebied.

 • Het best gebruik je eigen vervoer. Als je wilt carpoolen en je komt niet uit één huishouden dan mag er buiten de chauffeur maximaal één persoon in één auto zitten en draag je verplicht beiden een mondkapje.

 • Bij tellingen vanuit een auto (bijv. konijnentellingen en NEM-VTT of anderszins autovleren):  Er mag buiten de chauffeur maximaal één personen in één auto zitten en de chauffeur en jij dragen een mondkapje. Als je samen uit één huishouden komt, dan is het dragen van een mondkapje niet verplicht.

 • Maak bij voorkeur geen gebruik van het openbaar vervoer. Draag een mondkapje als je wel gebruik maakt van het openbaar vervoer.

Terrein of gebouw:

 • Het ministerie LNV heeft aangegeven dat cruciaal onderzoek, zoals soortenmonitoring, indien binnen de lockdownregels mogelijk, door kan blijven gaan.
  Desondanks kunnen terreinbeheerders, gebouwenbeheerders of burgemeesters lokaal andere besluiten maken. Informeer bij je terrein- of gebouwenbeheerder beheerder of je het terrein of gebouw mag betreden.

 • Zie voor het betreden van gebouwen en ondergrondse ruimten in het kader van wintertellingen en zoldertellingen van vleermuizen de brief die je bij je ontheffing hebt ontvangen. Daarvoor geldt vanaf 26 april 2021 nog steeds een maximum van twee personen (inclusief beheerder). Indien je meerdere locaties moet bezoeken, waarbij steeds iemand anders (beheerder / eigenaar) je begeleid, dan mag je maar één locatie per dag bezoeken.

 • Houd de lokale media in de gaten om te weten of een gebied wordt afgesloten door lokale of provinciale overheden.

 • Volg de aanwijzingen en maatregelen van de gebouwenbeheerder, terreinbeheerder en lokale overheid op wiens terrein je actief bent. Als die aangeven dat ze liever niet hebben dat je komt, dring dan niet aan.

 • Neem je eventuele vergunningen / ontheffingen voor terreinbetreding en onderzoek mee.

Bijeenkomsten, excursies, cursussen:

Bijeenkomsten van meer dan 2 personen uit verschillende huishoudens zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan. Dat betekent dat fysieke bijeenkomsten, excursies en cursussen niet zijn toegestaan.

Thuis mag je wel met 3 personen samenkomen; d.w.z. jij mag 2 personen ontvangen van 13 jaar of ouder. Maar deze regel geldt alleen in de thuisomgeving.

Het is natuurlijk wel mogelijk om bijeenkomsten en cursussen, en misschien ook wel excursies digitaal te organiseren met behulp van Google Meet, Zoom, Microsoft Teams en andere diensten voor video-overleg.

Over het al dan niet doorgaan van bijeenkomsten, excursies en cursussen van de Zoogdiervereniging, zie daarvoor onze agenda.

 

Vragen over deze maatregelen of over de meetprogramma’s?

* nemwintertellingen@zoogdiervereniging.nl / nemzoldertellingen@zoogdiervereniging.nl / nemvtt@zoogdiervereniging.nl

Alternatieven

Hoe kun je thuis bijdragen aan betere kennis over zoogdieren?

Moet je echt even een frisse neus halen of de hond uitlaten…

Alle waarnemingen zijn welkom; huismuis, mol(shoop), ree, konijn, haas, vos, dassenprent, eekhoorn, zeehond, edelhert, bosmuis, bruinvis, wolf, steenmarter, egel en ga zo maar door. Als je bij je rondje ‘s avonds ook even een bat-detector meeneemt dan kun je ook de vleermuizen in jouw buurt inventariseren.

Meer tips om iets te doen voor allerlei planten en dieren:

Lees hier 10 tips om de natuur in te gaan, uiteraard alleen als het kan onder maatregelen en voorschriften zoals het kabinet en RIVM hanteren.
Wil je gewoon meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan eens op NatureToday Go.

Publicatiedatum: 15 april 2020

Laatste update: 10 mei 2021