Richtlijnen vrijwilligers i.v.m. Covid-19 maatregelen

In maart 2020 heeft het kabinet maatregelen genomen in de aanpak van de COVID-19 epidemie. Deze maatregelen hebben ook impact op de activiteiten van de Zoogdiervereniging en haar vrijwilligers. Na een periode van soepelere maatregelen neemt het aantal besmetting en ziekenhuisopnamen helaas weer toe. Daarom zijn er op 2 november 2021, en kort daarna op 12 november 2021, nieuwe maatregelen aangekondigd. De maatregelen die vanaf 12 november 2021 in Nederland van kracht zijn vind je op de Covid-19-pagina van de rijksoverheid. Deze maatregelen zijn van kracht tot zaterdag 4 december 2021. Wat deze maatregelen voor jullie als vrijwilliger betekenen kan je hieronder lezen.


Maatregelen

Op pad voor een NEM-meetprogramma of om waarnemingen van zoogdieren te verzamelen:

 • Heb je last van milde klachten? Laat je door de GGD testen op Covid-19 en blijf thuis tot je de uitslag van de test hebt ontvangen. Vanzelfsprekend kun je alleen op pad als de uitslag negatief is (je hebt geen Covid-19). Dit is ook van toepassing als je gedeeltelijk of volledig gevaccineerd bent. Als je positief bent getest blijf je thuis tot je bent genezen en langer dan 24 uur klachtenvrij. Laat daarna ook z.s.m. een test bij de GGD doen, want als die negatief is (je bent genezen) kun je met de Coronacheck app weer een geldige QR-code krijgen.
  Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie, en jij en andere huisgenoten gaan in quarantaine.
 • Bij sommige NEM-meetprogramma’s (zoals NEM-Zoldertellingen en NEM-Wintertellingen) heb je aan het begin van het telseizoen een brief ontvangen met de Covid-19 maatregelen voor dat meetprogramma. Neem die brief goed door en houd je aan de daarin vermelde maatregelen.
 • Vind je veldwerk plaats in risicovolle terreinen of gebouwen of op risicovolle tijdstippen? Bijvoorbeeld: aan het water / op slecht begaanbaar terrein / in ondergrondse ruimten of op zolders / nachtwerk? Ga dan met minimaal twee personen (jij en één of meer anderen), tot maximaal 4 personen op pad. Houd 1,5 meter afstand tot elkaar. In gebouwen draag je een mondkapje.
 • Als je samen met anderen veldwerk gaat doen: houd 1,5 meter afstand en respecteer de wensen van deelnemers die ervoor kiezen meer maatregelen tegen Covid-19 te hanteren. Bijvoorbeeld: als één persoon liever heeft dat iedereen ook buiten een mondkapje draagt, doe dat dan.
 • Als voor de uitvoering van monitoring en het doen van waarnemingen je (mogelijk) niet kan voldoen aan de maatregelen en voorschriften zoals het kabinet en RIVM hanteren, ga dan niet op pad. Ook als je medetellers liever niet samen op pad gaan, dring dan niet aan. Bij twijfel geldt altijd: niet doen. Jij en de mensen om je heen zijn belangrijker dan natuuronderzoek.
 • Was regelmatig grondig je handen. Hoest en nies in je elleboog. Schud geen handen. Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.


Vervoer in het kader van monitoring en het doen van waarnemingen:

 • Reis doelgericht: reis enkel van en naar jouw onderzoeksgebied.
 • Bij tellingen vanuit een auto (bijv. konijnentellingen en NEM-VTT of anderszins autovleren): er is geen officiële beperking meer op het aantal passagiers. Een mondkapje is niet verplicht, maar als één persoon liever heeft dat iedereen een mondkapje draagt, doe dat dan. Houd indien mogelijk ook voldoende afstand van elkaar.
 • Draag een mondkapje als je gebruik maakt van het openbaar vervoer. Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. Reis dus bij voorkeur niet tussen 06:30-09:00 uur en 16:00-18:30 uur. Ook op perrons, stations, treinhaltes en bushaltes is een mondkapje verplicht.


Terrein of gebouw:

 • Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid heeft aangegeven dat cruciaal onderzoek, zoals soortenmonitoring, indien binnen de lockdownregels mogelijk, door kan blijven gaan. Desondanks kunnen terreinbeheerders, gebouwenbeheerders of burgemeesters lokaal andere besluiten maken. Informeer bij je terrein- of gebouwenbeheerder beheerder of je het terrein of gebouw mag betreden.
 • Zie voor het betreden van gebouwen en ondergrondse ruimten in het kader van wintertellingen en zoldertellingen van vleermuizen de brief en machtiging die je bij je ontheffing hebt ontvangen.
 • Houd de lokale media in de gaten om te weten of een gebied wordt afgesloten door lokale of provinciale overheden.
 • Volg de aanwijzingen en maatregelen van de gebouwenbeheerder, terreinbeheerder en lokale overheid op wiens terrein je actief bent. Als die aangeven dat ze liever niet hebben dat je komt, dring dan niet aan.
 • Kom je voor je vrijwilligerswerk in een winkel, publieke binnenruimte of een MBO, HBO, Universiteit: draag een mondkapje. Kom je in een horecagelegenheid, museum, bioscoop, theater of sportgelegenheid: maak gebruik van de coronacheckapp, en draag een mondkapje. Op je vaste zitplaats mag je je mondkapje af doen.
 • Neem je eventuele vergunningen / ontheffingen voor terreinbetreding en onderzoek mee.

Bijeenkomsten, excursies, cursussen:

Vanaf 26 juni 2021 zijn bijeenkomsten weer toegestaan, zowel buiten als binnen. Dat betekent dat fysieke bijeenkomsten, excursies en cursussen weer zijn toegestaan. Houd je daarbij wel aan de volgende regels:

Bijeenkomsten, excursies, cursussen: buiten

 • Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers, maar wel een verplichte eindtijd van 18.00 u. Bij lezingen en cursussen in een beperkte buitenruimte is een coronacheckapp vereist en een vaste zitplaats.
 • In geval van een bijeenkomst in een publieke overdekte ruimte buiten (zoals een terras) kan het dragen van een mondkapje verplicht zijn, bijvoorbeeld als je even je plaats verlaat. Bij een terras bij horeca kan een CoronaCheck en een vaste zitplaats verplicht zijn.


Bijeenkomsten en cursussen: binnen

 • Ventileer de ruimte zo goed als mogelijk.
 • Bij evenementen binnen geldt een verplichte sluitingstijd van 18:00 u.
  Als je voor de bijeenkomst te gast ben bij horeca geldt een verplichte sluitingstijd van 20:00 u. De verplichte sluitingstijd geldt niet als je voor de bijeenkomst te gast bent bij een instelling voor kunst- of cultuur. Informeer vooraf wat de regels op die locatie zijn. De maximale groepsgrootte voor evenementen is 1250 personen per ruimte.
 • Indien een bijeenkomst of cursus wordt gehouden in publiek toegankelijk gebouw of onderwijsinstelling dan is een mondkapje verplicht. Denk een zaal in een bibliotheek of een onderwijsstelling (mbo, hbo, universiteit). In een onderwijsinstelling mag het mondkapje af zodra je zit. Ook in horeca is een mondkapje verplicht als je je vaste zitplaats verlaat. De maximale groepsgrootte in een onderwijsgebouw (mbo, hbo, universiteit) is 75 personen.
 • Indien een bijeenkomst of cursus wordt gehouden in een zaal van een horecagelegenheid, bioscoop, theater, museum is een CoronaCheck verplicht is.
 • Bij het bezoeken van zakelijke evenementen, zoals beurzen, congressen en symposia is de CoronaCheck verplicht.
 • Aanbevolen: registreer contactinformatie van deelnemers zodat bij een besmetting andere deelnemers ingelicht kunnen worden.

Over het al dan niet doorgaan van bijeenkomsten, excursies en cursussen van de Zoogdiervereniging, zie daarvoor onze agenda.

Vragen over deze maatregelen of over de meetprogramma’s?

Stel je vraag bij het e-mailadres van het meetprogramma

of bij Erik Korsten (vleermuizen; erik.korsten@zoogdiervereniging.nl) / Eveline van der Jagt (land-/zeezoogdieren; eveline.vanderjagt@zoogdiervereniging.nl).

Krijg je veel vragen over vleermuizen en Covid-19?

Als je actief bent voor vleermuizen, dan is de kans groot dat je dit jaar in het veld, of bij de afhandeling van een vleermuismelding, wordt aangesproken door mensen met vragen over vleermuizen en COVID-19. Om je te helpen deze vragen te beantwoorden heeft de Zoogdiervereniging en de Vleermuiswerkgroep Nederland, in samenwerking met een aantal leden en vrijwilligers, drie nieuwe folders gemaakt:

 1. Vleermuizen in huis : hoe om te gaan met vleermuizen in de directe woonomgeving.
 2. Veel gestelde vragen over vleermuizen.
 3. COVID-19 en vleermuizen: handreiking voor vleermuiswerkers.

De folders zijn gratis, maar er worden wel verzendkosten in rekening gebracht. De folders zijn aan te vragen als een pakketje van 5x Vleermuizen in huis / 5x Veel gestelde vragen / 1x Handreiking. Ga naar de Zoogdierwinkel om dit pakket aan te vragen. Wilt u meer exemplaren? Neem dan contact op met het secretariaat: info@zoogdiervereniging.nl of 024 7410 500.

 

Publicatiedatum: 15 april 2020

Laatste update: 18 november 2021