Richtlijnen vrijwilligers i.v.m. COVID-19 maatregelen

Maandag 23 maart jl. heeft het kabinet de eerder genomen maatregelen aangescherpt in de aanpak van het COVID-19 epidemie. Deze hebben ook impact op de activiteiten van de Zoogdiervereniging en haar vrijwilligers. De maatregelen gelden tenminste tot 28 april a.s. Als er nieuwe landelijke maatregelen komen, komt de Zoogdiervereniging met een nieuw bericht.

Maatregelen

Op pad voor een NEM-meetprogramma of om waarnemingen van zoogdieren te verzamelen:

 • Ga enkel op pad om je vrijwilligerswerk te doen.
 • Heb je last van milde klachten? Blijf thuis. Heeft één van je huisgenoten koorts of last van benauwdheid? Blijf thuis.
 • Als het kan, ga dan alleen op pad.
 • Vind je veldwerk plaats in risicovolle terreinen of gebouwen of op risicovolle tijdstippen?
  Bijvoorbeeld: aan het water / op slecht begaanbaar terrein / in ondergrondse ruimten of  op zolders / nachtwerk).
  Ga dan met minimaal twee (jij en één andere) en maximaal met drie op pad (jij en  twee anderen). Als je met meerderen op pad gaat, ga niet carpoolen, maar gebruik ieder je eigen vervoer.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Vermijd drukte en groepen mensen.
 • Was regelmatig grondig je handen.
 • Als voor de uitvoering van monitoring en het doen van waarnemingen je (mogelijk) niet kan voldoen aan de maatregelen en voorschriften zoals het kabinet en RIVM hanteren, ga dan niet op pad. Ook als je medetellers liever niet samen op pad gaan, dring dan niet aan. Bij twijfel geldt altijd: niet doen. Jij en de mensen om je heen zijn belangrijker dan natuuronderzoek.

Vervoer in het kader van monitoring en het doen van waarnemingen:

 • Reis doelgericht: reis enkel van en naar jouw onderzoeksgebied.
 • Reis alleen, ga niet carpoolen. Je kunt in een auto geen 1,5 m. afstand houden.
 • Bij tellingen vanuit een auto (bijv. konijnentellingen en NEM-VTT of anderszins autovleren): werk alleen, ga niet samen in één auto.
 • Maak geen gebruik van het openbaar vervoer.

Terrein of gebouw:

 • Het ministerie LNV heeft aangegeven dat cruciaal onderzoek, zoals soortenmonitoring, kan blijven doorgaan. Desondanks kunnen terreinbeheerders of burgemeesters lokaal andere besluiten maken. Een kort overzicht over wat bij ons bekend is:
  • De vrijwilligers van Staatsbosbeheer zijn niet meer aan de slag. Vrijwilligers van de soortenorganisaties kunnen wél nog aan de slag op deze terreinen.
  • Landschap Noord-Holland en Landschap Zuid-Holland hebben gecommuniceerd dat hun terreinen toegankelijk blijven voor monitoringsvrijwilligers.
  • De terreinen van Dunea zijn niet toegankelijk voor vrijwilligers.
 • Volg de aanwijzingen en maatregelen van de gebouwenbeheerder, terreinbeheerder en lokale overheid op wiens terrein je actief bent. Als die aangeven dat ze liever niet hebben dat je komt, dring dan niet aan.
 • Neem je eventuele vergunning / ontheffing voor terreinbetreding en onderzoek mee.
 • Houd de lokale media in de gaten om te weten of een gebied wordt afgesloten door lokale of provinciale overheden.

Bijeenkomsten, excursies, cursussen:

Alle groepsactiviteiten worden geannuleerd tot tenminste 1 juni.
Organiseer als werkgroep zelf ook geen bijeenkomsten.

 

Vragen over deze maatregelen of over de meetprogramma’s?

* nemwintertellingen@zoogdiervereniging.nl / nemzoldertellingen@zoogdiervereniging.nl / nemvtt@zoogdiervereniging.nl

Alternatieven

Hoe kun je thuis bijdragen aan betere kennis over zoogdieren?

Moet je echt even een frisse neus halen of de hond uitlaten…

Alle waarnemingen zijn welkom; huismuis, mol(shoop), ree, konijn, haas, vos, dassenprent, eekhoorn, zeehond, edelhert, bosmuis, bruinvis, wolf, steenmarter, egel en ga zo maar door. Als je bij je rondje ‘s avonds ook even een bat-detector meeneemt dan kun je ook de vleermuizen in jouw buurt inventariseren.

Meer tips om iets te doen voor allerlei planten en dieren:

Lees hier 10 tips om de natuur in te gaan, uiteraard alleen als het kan onder maatregelen en voorschriften zoals het kabinet en RIVM hanteren.
Wil je gewoon meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan eens op NatureToday Go.

  Publicatiedatum: 15 april 2020