Richtlijnen vrijwilligers i.v.m. Covid-19 maatregelen

In maart 2020 heeft het kabinet maatregelen genomen in de aanpak van de COVID-19 epidemie. Deze hebben ook impact op de activiteiten van de Zoogdiervereniging en haar vrijwilligers. Sinds maart zijn de maatregelen een aantal keer aangepast. Op 26 juni 2021 zijn de meeste maatregelen van de vanaf 15 december 2020 geldende landelijke lockdown losgelaten. In verband met een toch toenemend aantal besmettingen met de Covid-19 delta-variant zijn er op 10 juli een beperkt aantal nieuwe maatregelen ingegaan.

De algemene regels en maatregelen die vanaf 26 juni en 10 juli 2021 in Nederland van kracht zijn vind je op de Covid-19-pagina van de rijksoverheid. Wat deze maatregelen voor jullie betekenen kan je hieronder lezen.

Maatregelen

Op pad voor een NEM-meetprogramma of om waarnemingen van zoogdieren te verzamelen:

 • Heb je last van milde klachten? Laat je testen op Covid-19 en blijf thuis tot je de uitslag van de test hebt ontvangen. Vanzelfsprekend kun je alleen op pad als de uitslag negatief is (je hebt geen Covid-19).
 • Ben je al geheel of gedeeltelijk gevaccineerd?
  • Bij gedeeltelijke vaccinatie (1 van de 2 vaccinatieprikken gehad) en milde klachten? Laat je testen op Covid-19 en blijf thuis tot je de uitslag van de test hebt ontvangen. Vanzelfsprekend kun je alleen op pad als de uitslag negatief is (je hebt geen Covid-19).
  • Bij gehele vaccinatie (laatste prik gehad), maar je krijgt binnen 14 dagen na je laatste prik milde klachten? Laat je testen op Covid-19 en blijf thuis tot je de uitslag van de test hebt ontvangen. Vanzelfsprekend kun je alleen op pad als de uitslag negatief is (je hebt geen Covid-19).
 • Heeft één van je huisgenoten koorts of last van benauwdheid en/of is een van je huisgenoten positief getest op Covid-19? Blijf thuis totdat je huisgenoten klachtenvrij zijn en de uitslag van hun test negatief is.
 • Bij sommige NEM-programma’s (zoals NEM-Zoldertellingen en NEM-wintertellingen) heb je aan het begin van het telseizoen een brief ontvangen met de Covid-19 maatregelen voor dat meetprogramma. Neem die brief goed door.
 • Vindt je veldwerk plaats in risicovolle terreinen of gebouwen of op risicovolle tijdstippen? Bijvoorbeeld: aan het water / op slecht begaanbaar terrein / in ondergrondse ruimten of  op zolders / nachtwerk? Ga dan met minimaal twee personen (jij en één of meer anderen) op pad, maar hou je aan de 1,5 meter afstand.
 • Voor telleiders en tellers van wintertellingen en zoldertellingen: zie de richtlijnen in de brief en de machtiging die je bij je ontheffing hebt ontvangen.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Vermijd drukte en groepen mensen.
 • Was regelmatig grondig je handen.
 • Als je samen met anderen veldwerk gaat doen, respecteer dan de wensen van deelnemers die ervoor kiezen meer maatregelen tegen Covid-19 te hanteren. Dus werk je samen, en één persoon heeft liever dat iedereen een mondkapje draagt, doe dat dan.
 • Als voor de uitvoering van monitoring en het doen van waarnemingen je (mogelijk) niet kan voldoen aan de maatregelen en voorschriften zoals het kabinet en RIVM hanteren, ga dan niet op pad. Ook als je medetellers liever niet samen op pad gaan, dring dan niet aan. Bij twijfel geldt altijd: niet doen. Jij en de mensen om je heen zijn belangrijker dan natuuronderzoek.

Vervoer in het kader van monitoring en het doen van waarnemingen:

 • Reis doelgericht: reis enkel van en naar jouw onderzoeksgebied.
 • Bij tellingen vanuit een auto (bijv. konijnentellingen en NEM-VTT of anderszins autovleren): er is geen officiele beperking meer op het aantal passagiers, maar om de 1,5 meter regel te handhaven raden we aan om met niet meer dan twee personen te reizen, en in de auto goed te ventileren. Een mondkapje is niet verplicht, maar als één persoon liever heeft dat iedereen een mondkapje draagt, doe dat dan.
 • Draag een mondkapje als je wel gebruik maakt van het openbaar vervoer. Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. Reis dus bij voorkeur niet tussen  06:30-09:00 uur en 16:00-18:30 uur.

Terrein of gebouw:

 • Het ministerie LNV heeft aangegeven dat cruciaal onderzoek, zoals soortenmonitoring, indien binnen de lockdownregels mogelijk, door kan blijven gaan. Desondanks kunnen terreinbeheerders, gebouwenbeheerders of burgemeesters lokaal andere besluiten maken. Informeer bij je terrein- of gebouwenbeheerder beheerder of je het terrein of gebouw mag betreden.
 • Zie voor het betreden van gebouwen en ondergrondse ruimten in het kader van wintertellingen en zoldertellingen van vleermuizen de brief en machtiging die je bij je ontheffing hebt ontvangen.
 • Houd de lokale media in de gaten om te weten of een gebied wordt afgesloten door lokale of provinciale overheden.
 • Volg de aanwijzingen en maatregelen van de gebouwenbeheerder, terreinbeheerder en lokale overheid op wiens terrein je actief bent. Als die aangeven dat ze liever niet hebben dat je komt, dring dan niet aan.
 • Neem je eventuele vergunningen / ontheffingen voor terreinbetreding en onderzoek mee.

Bijeenkomsten, excursies, cursussen:

Vanaf 26 juni 2021 zijn bijeenkomsten weer toegestaan, zowel buiten als binnen. Dat betekent dat fysieke bijeenkomsten, excursies en cursussen weer zijn toegestaan. Hou je daarbij wel aan de volgende regels:

Bijeenkomsten en cursussen (binnen)

 • Iedereen heeft een vaste zitplaats (op minimaal 1,5 meter afstand).
 • Bezoekers houden te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ventileer de ruimte zo goed als mogelijk.
 • Zorg voor gescheiden in- en uitstroomroutes.
 • Hou het klein.
 • Aanbevolen: geregistreer contactinformatie van deelnemers zodat bij een besmetting andere deelnemers ingelicht kunnen worden.

Excursies (buiten)

 • Bezoekers houden te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Hou het klein. Liever meerdere excursies voor kleine groepjes dan één excursie voor een hele grote groep.

Over het al dan niet doorgaan van bijeenkomsten, excursies en cursussen van de Zoogdiervereniging, zie daarvoor onze agenda.

Vragen over deze maatregelen of over de meetprogramma’s?

Stel je vraag bij het e-mailadres van het meetprogramma

of bij Erik Korsten (vleermuizen; erik.korsten@zoogdiervereniging.nl) / Eveline van der Jagt (land-/zeezoogdieren; eveline.vanderjagt@zoogdiervereniging.nl).

Krijg je veel vragen over vleermuizen en Covid-19?

Als je actief bent voor vleermuizen, dan is de kans groot dat je dit jaar in het veld, of bij de afhandeling van een vleermuismelding, wordt aangesproken door mensen met vragen over vleermuizen en COVID-19. Om je te helpen deze vragen te beantwoorden heeft de Zoogdiervereniging en de Vleermuiswerkgroep Nederland, in samenwerking met een aantal leden en vrijwilligers, drie nieuwe folders gemaakt:

 1. Vleermuizen in huis : hoe om te gaan met vleermuizen in de directe woonomgeving.
 2. Veel gestelde vragen over vleermuizen.
 3. COVID-19 en vleermuizen: handreiking voor vleermuiswerkers.

De folders zijn gratis, maar er worden wel verzendkosten in rekening gebracht. De folders zijn aan te vragen als een pakketje van 5x Vleermuizen in huis / 5x Veel gestelde vragen / 1x Handreiking. Ga naar de Zoogdierwinkel om dit pakket aan te vragen. Wilt u meer exemplaren? Neem dan contact op met het secretariaat: info@zoogdiervereniging.nl of 024 7410 500.

Alternatieven

Neem je vanwege Covid-19 liever nog niet deel aan veldwerk, bijeenkomsten of excursies? Dan kun je nog steeds thuis, of in je eigen omgeving, bijdragen aan betere kennis over zoogdieren.

Hoe kun je thuis bijdragen aan betere kennis over zoogdieren?

Moet je echt even een frisse neus halen of de hond uitlaten…

Alle waarnemingen zijn welkom; huismuis, mol(shoop), ree, konijn, haas, vos, dassenprent, eekhoorn, zeehond, edelhert, bosmuis, bruinvis, wolf, steenmarter, egel en ga zo maar door. Als je bij je rondje ‘s avonds ook even een bat-detector meeneemt dan kun je ook de vleermuizen in jouw buurt inventariseren.

Meer tips om iets te doen voor allerlei planten en dieren:

Lees hier 10 tips om de natuur in te gaan, uiteraard alleen als het kan onder maatregelen en voorschriften zoals het kabinet en RIVM hanteren.
Wil je gewoon meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan eens op NatureToday Go.

Publicatiedatum: 15 april 2020

Laatste update: 16 juli 2021