KNNV Veldgids Diersporen Europa: herziene en uitgebreide editie

Recentelijk is de Veldgids Diersporen Europa verschenen, een compleet herziene en uitgebreide uitgave van de Veldgids Diersporen uit 1999. In de nieuwe uitgave worden de sporen van ruim 340 soorten zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën uitgebreid behandeld: o.a. loopsporen, wissels, vraatsporen en prooiresten, foerageersporen en voedselvoorraden, uitwerpselen, braakballen en vervellingen.

Image
Cover van de herziene en uitgebreide editie van Veldgids Diersporen Europa (Bron: Annemarie van Diepenbeek)

Met de ruim 700 foto’s en 170 tekeningen is deze sporengids de meest complete voor Europa. Ten opzichte van zijn succesvolle voorganger, die maar liefst 7 oplages kende, zijn er in tekst en beeld de sporen van circa 100 meer soorten bij gekomen, waarvan de helft in aanvulling op nauw verwante en dus sterk gelijkende soorten. Het areaal dekt grofweg heel Europa, van noord tot zuid en van oost naar west. Zo zijn er o.a. de sporen van wolf, mangoeste en stekelvarken, van auerhoen, bijeneter en enkele spechtensoorten bijgekomen. De gids bevat duidelijke vergelijkende overzichten o.a. van sporen van grote carnivoren, van braakballen van een groot aantal vogelsoorten en van vervellingen van een aantal Europese reptielensoorten. Ook de sporen van veel kleinere soorten, zoals de berglemming, de steppemuis en de Westelijke blindmol zijn er bij gekomen.

 

Image
Winteruitwerpselen auerhoen, het donkere exemplaar is een zomeruitwerpsel (links) en braakbal van een bosuil (rechts) (Bron: Annemarie van Diepenbeek)
Winteruitwerpselen auerhoen, het donkere exemplaar is een zomeruitwerpsel (links) en braakbal van een bosuil (rechts) (Bron: Annemarie van Diepenbeek)

De teksten zijn compacter geworden. In de (verkleinde) figuren van de voetafdrukken staan de voetbreedtes aangegeven, zodat deze in één oogopslag te vergelijken zijn met wat men in het veld aantreft. Gebleven zijn de zoekpagina’s aan het begin van de hoofdstukken, waarmee via trefwoorden snel de juiste pagina te vinden is. Ook de handige indeling, afgestemd op uiterlijk en afmetingen van het gevonden spoor, is gehandhaafd, zodat men vlot bij het gezochte spoor komt.

Per hoofdstuk geven de inleidingen bruikbare algemene informatie over de spoortypes en mogelijke variaties die ontstaan door ouderdom of weersinvloeden. Ondanks de uitbreiding met soorten is de gids niet zwaarder en dikker geworden, maar in lijn met de nieuwe format van de KNNV veldgidsenserie, wel iets breder (344 pagina’s).

De index met hoofdstukverdeling maakt het gemakkelijk om per soort een bepaald spoortype in het juiste hoofdstuk te vinden. 

  • standaardwerk voor zowel beginners als gevorderden
  • handige zoeksleutels en informatie over vindplaatsen
  • gebaseerd op bijna 40 jaar veldervaring
  • niet alleen een waardevolle hulp voor natuurliefhebbers, maar ook voor professionals bij het inventariseren van soorten die zich niet gemakkelijk laten zien.

De KNNV Veldgids Diersporen Europa is te koop via de webwinkel van de uitgeverij.

Image
Hoogwatermolshoop (links) en vraat van relmuis (rechts) (Bron: Annemarie van Diepenbeek)
Hoogwatermolshoop (links) en vraat van relmuis (rechts) (Bron: Annemarie van Diepenbeek)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 23 januari 2020
Tekst en foto’s: Annemarie van Diepenbeek

Publicatiedatum: 23 januari 2020