Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland: acht soorten vleermuizen op boerenerven

In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben CLM Onderzoek en Advies en de Zoogdiervereniging in 2018 en 2019 het project Boer zoekt Vleermuis uitgevoerd. In totaal deden 25 bedrijven mee, met name melkvee- en bollenbedrijven. Deze bedrijven zijn aangesloten bij de agrarische natuurverenigingen ANV Den Hâneker en ANV Geestgrond. Doel van het project is om de leefomgeving van vleermuizen op boerenerven te verbeteren.

Welke vleermuizen zijn waargenomen?

Welke vleermuissoorten zijn op de verschillende bedrijven aanwezig? Daartoe zijn er in 2019 gedurende 2 nachten opnames gemaakt met de zogenaamde batlogger. Op de bedrijven van ANV Geestgrond zijn 7 soorten waargenomen, namelijk: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis en watervleermuis. Op de bedrijven van ANV Den Hâneker zijn maar liefst 8 verschillende soorten waargenomen, dezelfde als bij ANV Geestgrond maar aanvullend ook de franjestaart. Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger werden het vaakst waargenomen. In totaal komen er 12 verschillende soorten voor in Zuid-Holland, waarvan er dus 8 aanwezig zijn op de deelnemende bedrijven. Zeldzame soorten als kleine dwergvleermuis en (lokaal zeldzaam) franjestaart zijn op de boerenerven waargenomen. Opvallend was dat ook op de bedrijven die gelegen zijn in de bollenstreek veel soorten vleermuizen zijn waargenomen!

Image
Gewone grootoorvleermuis (Wesley Overman)
Gewone grootoorvleermuis (Wesley Overman)

Vleermuiskasten

Om de leefomgeving van de vleermuizen te bevorderen zijn er extra vleermuiskasten opgehangen. In totaal zijn er 230 kasten opgehangen op de verschillende bedrijven. Het betreft 5 verschillende typen kasten. Tijdens een bedrijfsbezoek heeft de vleermuisdeskundige van de Zoogdiervereniging in overleg met de boer bepaald welke kast het beste op welke plaats opgehangen kan worden. Vleermuiskasten dienen als verblijfplaats, waar een aantal soorten dankbaar gebruik van maakt.

Erfbeplanting

Naast het ophangen van vleermuiskasten is er op 9 bedrijven ook extra erfbeplanting aangeplant. Er is gekeken hoe extra beplanting reeds bestaande (groene) lijnstructuren het best met elkaar kan verbinden. Vleermuizen gebruiken deze groene lijnvormige structuren om langs te foerageren. Daardoor kunnen vleermuizen makkelijker op de bedrijven komen.

Nut van vleermuizen

Vleermuizen zijn geweldige bestrijders van plaaginsecten. Zo vangt een individu gedurende één nacht honderden tot wel duizenden insecten. Vleermuizen in en rondom de stal kunnen dus helpen om de vliegendruk te beperken. Jagend boven gewassen en langs de randen van percelen eten vleermuizen voor de gewassen schadelijke insecten weg. Hierdoor kan de inzet van gewasbeschermingsmiddelen worden vermindert, wat kosten bespaart en winst oplevert voor milieu en biodiversiteit.

Voor verdere informatie over het project Boer zoekt Vleermuis en alle resultaten zie deze flyer (leesversie / printversie)


Gepubliceerd op 4 februari 2020

Meer informatie:

Foto's: Wesley Overman (Zoogdiervereniging) / Gerard Stolk (Creative Commons)

 

Publicatiedatum: 04 februari 2020