2021 wordt hét Jaar van de Otter!

De otter is met zijn stevige opmars in Nederland een succesverhaal van herstel van wetlands en waterkwaliteit. Daarom is 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Otter door CaLutra, de Otter- en Beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging. We vieren het succesverhaal en vragen ook aandacht voor de knelpunten waar nog hard aan gewerkt wordt. Doe je mee?

De otter was in 1988 uitgestorven in Nederland door jacht, vervuiling, aanrijdingen en verlies van leefgebied. In 2002 is gestart met de herintroductie van de otter in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Om een duurzame otterpopulatie te bereiken zijn vier doelen gesteld: een minimale populatiegrootte van 400 otters, een verspreiding van minimaal 187 hokken (10 bij 10 km), een goede kwaliteit van de leefgebieden en een toekomstperspectief. Het eerste doel is gehaald: de otterpopulatie wordt geschat op 450 dieren. De andere doelen zijn nog niet bereikt. Om ook deze doelen te behalen voor een geslaagde herintroductie wordt volgend jaar extra aandacht gevraagd.

Knelpunten
De belangrijkste doodsoorzaak van otters is het verkeer. In 2019 zijn maar liefst 150 dode otters gevonden, waarvan meer dan 85% bevestigde verkeersslachtoffers. Otters kunnen flinke afstanden afleggen, vooral jonge dieren die op zoek zijn naar een eigen leefgebied. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om veilige passages onder wegen te maken, zodat otters en andere dieren niet meer aangereden worden. Op veel plekken in leefgebieden van otters zijn wegen al aangepast of staat dit op de planning. Echter, zijn er nog te veel plekken waar otters nog niet veilig kunnen oversteken.

Een ander gevaar voor de otter is verdrinking, door het gebruik van visfuiken zonder stopgrid. Dat is een frame wat ervoor zorgt dat de vissen naar binnen kunnen zwemmen, maar de otters niet. Daarnaast is het cruciaal voor een brede genetische basis dat de otterpopulatie verbonden wordt met de otters in het Duitse achterland. Tenslotte is een goede kwaliteit van de leefgebieden belangrijk, met een gezonde visstand en voldoende dekking zoals rietkragen.

Jaar van de Otter
CaLutra heeft het initiatief genomen om met het Jaar van de Otter de samenwerking te versterken tussen alle partners die zich voor de otter en zijn leefgebied inspannen in Nederland én België. 
Samen organiseren we een breed scala aan activiteiten in het kader van het Jaar van de Otter, gericht op met name monitoring, oplossen van knelpunten en voorlichting. Tijdens de Zoogdierdag op 27 november is het Jaar van de Otter officieel aangekondigd met deze video.


In deze video kondigt Elze Polman het Jaar van de Otter 2021 officieel aan (Bron: CaLutra YouTube-kanaal)

Doe mee!
Wil jij meedoen met het Jaar van de Otter? Organiseer bij jou in de buurt een activiteit, neem deel aan de monitoring, sluit je aan bij het communicatieteam of help mee bij het maken van veilige oversteekplaatsen. Stuur een mail naar calutra@gmail.com. En volg CaLutra op Facebook, Instagram en YouTube. Samen gaan we er een heel mooi Jaar van de Otter van maken!

Image
Logo Jaar van de Otter 2021
Logo Jaar van de Otter 2021 (gemaakt door Louise Prevot)
Publicatiedatum: 27 november 2020

Tekst: Elze Polman (CaLutra/Zoogdiervereniging)
Logo: Louise Prévot