Eerste DNA-profiel vastgesteld voor in Nederland geboren wolf

In het afgelopen kwartaal is voor het eerst een DNA-spoor aangetroffen van één van de in Nederland geboren wolven. Het profiel is vastgesteld op basis van een drol die het territorium van het wolvenpaar op de Veluwe gevonden is door vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. Dit blijkt uit de laatste kwartaalrapportage wolf van 2019 van BIJ12.

In opdracht van BIJ12 volgt het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging de activiteit van wolven in Nederland.  Op basis van DNA-analyse van wolvendrollen uitgevoerd door Wageningen Environmental Research blijkt dat in het afgelopen kwartaal ten minste vijf wolven in Nederland aanwezig zijn: de wolvin van de Midden-Veluwe,  een niet nader geïdentificeerde wolf in Drenthe, het wolvenpaar op de Noord-Veluwe en één van hun jongen. Het is onbekend hoe het met de andere geboren welpen gaat.

Bekijk hier de volledige rapportage.

Publicatiedatum: 19 december 2019