Standpunt van de Zoogdiervereniging t.a.v. Afrikaanse Varkenspest

Het wild zwijn is een inheems wild zoogdier, met een belangrijke ecologische functie. Afrikaanse Varkenspest (AVP) vormt een reële bedreiging voor de wilde zwijnen populaties in Nederland. De Zoogdiervereniging heeft daarom een standpunt gepubliceerd hoe, op basis van de uitgangspunten van de Zoogdiervereniging, om te gaan met de dreiging van AVP en heel specifiek te bepalen welke acties nodig zijn om zwijnen populaties in Nederland een duurzame toekomst te bieden.

Het standpunt van de Zoogdiervereniging komt er samengevat op neer dat alles in het werk moet worden gesteld om een besmetting van wilde zwijnen met AVP te voorkomen. De meeste aandacht moet daarbij uitgaan naar de ‘besmettingsroute mens’, omdat op dat vlak de grootste risico’s liggen. Mocht alsnog AVP worden vastgesteld in een populatie zwijnen, dan is een snelle en strikte isolatie van het leefgebied noodzakelijk. Als daarna extra afschot nodig is, dan moet dit gebeuren door of onder aansturing van professionele organisaties als terreinbeheerders of (semi)overheden. Bij een reductie van de populatie dienen methoden als vangkooien voorrang te krijgen op afschot. De huidige dreiging van AVP vraagt om het opstellen van (hernieuwde) gebiedsplannen voor het beheer van wilde zwijnenpopulaties. De provincies zijn hiervoor op de eerste plaats verantwoordelijk.
Het volledige standpunt van de Zoogdiervereniging met toelichting is hier te lezen.


Wild zijn (Bron: Maaike Plomp)
 

Publicatiedatum: 13 november 2018