Overijssel wil verbetering bescherming van egel, kleine marters en woelmuis

20 december 2018

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de bunzing, wezel, hermelijn, egel en ondergrondse woelmuis van de vrijstellingslijst te halen. De vrijstellingslijst is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening. 

Dieren die op de lijst staan mogen bijvoorbeeld bij beheer van slootkanten, bermen en houtwallen gevangen en verplaatst worden of hun rust- of verblijfplaats mag verstoord worden. Door de bunzing, wezel, hermelijn, egel en ondergrondse woelmuis van de lijst te halen mag dat bij deze dieren alleen nog met een ontheffing. Deze diersoorten worden van de lijst gehaald omdat de gunstige staat van instandhouding onvoldoende vaststaat. Het voorstel voor de wijziging wordt aan Provinciale Staten voorgelegd bij de eerstvolgende actualisatie van de Omgevingsverordening.

Eerder al hebben Noord-Brabant en Noord-Holland de bescherming van een deel van deze soorten verbeterd. Dit leidde gelijk tot verhoogde aandacht door ecologen van groene bureau's en kennisontwikkeling op het gebied van onderzoek en beheer.

 


Wezel op zoek naar prooi. © Wim Smeets

Publicatiedatum: 20 december 2018