Marters inventariseren met de Struikrover

24 mei 2018

De 'Struikrover' is een speciale buis waarmee marters met een wildcamera gefotografeerd of gefilmd kunnen worden. De methode is opzienbarend omdat we nu voor het eerst alle soorten marters op eenvoudige wijze kunnen volgen. De 'Struikrover' is ontworpen door Matthijs Smaal van Stichting Struikrovers.

Door het ontbreken van een gemakkelijke inventarisatiemethode is in Nederland niet of nauwelijks onderzoek verricht naar het voorkomen van de kleine marters wezel, hermelijn en bunzing. Hierdoor is een achterstand ontstaan ten opzichte van goed onderzochte soorten zoals vogels en planten. Dat is jammer omdat (kleine) marters bijvoorbeeld een nuttige rol vervullen in het ecosysteem als biologische bestrijders van schadelijke knaagdieren zoals veldmuis, bruine rat en woelrat. Uit onderzoek blijkt bovendien dat een goede marterstand ervoor zorgt dat er veel minder teken zijn. Teken vormen een steeds groter probleem omdat ze de ziekte van Lyme kunnen overbrengen.


Wezel geregistreerd door de Struikrover. Omdat de dieren groot in beeld komen is de detectiekans maximaal (Bron: Matthijs Smaal)

Indicatoren voor biodiversiteit
De kleine marters staan net als roofvogels aan de top van de voedselketen, maar zijn minder mobiel. Het zijn dus bij uitstek indicatoren voor een hoge biodiversiteit. Ze leven in landschappen met veel afwisseling en een hoge kwaliteit, waar ook veel andere soorten planten en dieren goed gedijen. Om de aanwezigheid van marters aan te tonen zijn verschillende methodes beschikbaar. Daarbij is een wildcamera eigenlijk onmisbaar, omdat sporenonderzoek niet betrouwbaar genoeg is. Tot voor kort ontbrak een uniforme methode om alle soorten te inventariseren en te monitoren.


Eenvoudig en robuust: de Struikrover bestaat uit een korte PVC buis met venster (onder op de foto) waarbij de camera met voorzetlens (linksboven op de foto) op 35 centimeter afstand van het lokmiddel (blikje sardientjes, rechtsboven op de foto) is vastgeschroefd. Het plateau met de camera en het blikje sardientjes wordt in de PVC buis geschoven en vastgeschroefd (Bron: Matthijs Smaal)

De Struikrover
Stichting Struikrovers heeft recent een betrouwbare en effectieve methode ontwikkeld waarmee alle marterachtigen in korte tijd kunnen worden vastgesteld: de Struikrover. Dit is een korte PVC buis waarin een wildcamera is geplaatst met als lokmiddel een blikje sardientjes. Veldtests hebben laten zien dat hiermee alle aanwezige  marterachtigen in een gebied binnen twee weken kunnen worden vastgesteld. Wanneer het onderzoek na enige tijd op identieke wijze wordt herhaald is ook monitoring mogelijk, zodat een trend kan worden bepaald.

Tekst: Edo van Uchelen, Stichting Struikrovers
Foto’s: Edo van Uchelen en Matthijs Smaal, Stichting Struikrovers

Publicatiedatum: 25 mei 2018