Goudjakhals op weg naar Nederland

4 april 2018

De afgelopen maanden is er veel aandacht in de media geweest over het feit dat Duitse wolven steeds vaker Nederland bezoeken in hun zoektocht naar nieuwe territoria. Minder bekend is dat ook het kleine neefje van de wolf, de goudjakhals (Canis aureus), naar Nederland komt om precies dezelfde reden. De Nederlandse natuur heeft genoeg potentie voor roofdieren en is daarmee geschikt voor beide soorten om zich hier te vestigen. Waar precies goudjakhalzen zich kunnen vestigen, wordt nu door de Zoogdiervereniging uitgezocht.


Huilende goudjakhals (© Miha Krofel)

Terwijl de wolf hier in Nederland gedurende de middeleeuwen van nature zijn leefgebied had, is voor de goudjakhals Nederland een compleet nieuw gebied. Deze soort had van oorsprong zijn habitat van de Balkan en het Midden-Oosten helemaal tot in Bangladesh. Sinds de jaren ‘80 is de jakhals zich, vanuit de Balkan, op natuurlijke wijze gaan verspreiden. Waarom dit precies toen is gebeurd is niet duidelijk, maar er wordt aangenomen dat wettelijke bescherming, veranderingen van landgebruik (Šálek e.a., 2014) en klimaatverandering (Arnold e.a., 2012) hier een rol in spelen.


Goudjakhals bij nacht (© Miha Krofel)

De verspreiding van de goudjakhals gaat erg snel. Inmiddels zijn er populaties in Tsjechië, Kroatië en Slovenië. Deze populaties groeien zo hard dat ze nu actief worden bejaagd. Dit is in beperkte mate toegestaan, want de goudjakhals valt onder Bijlage V van de Habitatrichtlijn. Sinds 2000 komt de goudjakhals ook voor in Duitsland en Italië. De populaties daar doen het goed. De eerste goudjakhals in Nederland werd gezien op de Veluwe in 2016.

De manier van leven van de goudjakhals lijkt erg op die van de wolf. Goudjakhalzen leven ook in roedels waarbij de jongen van vorige jaren hun ouders helpen met het grootbrengen van de nieuwe generatie. Als de jongen ongeveer twee jaar oud zijn, gaan ze op zoek naar nieuwe territoria. De goudjakhals is wel veel meer een alleseter dan een pure vleeseter, zoals de wolf. Ook zijn de prooidieren die een goudjakhals kan bejagen veel kleiner dan bij een wolf. Het is de verwachting dat Nederland geschikt leefgebied heeft voor de goudjakhals, maar waar dit precies ligt en hoe de goudjakhals om zal gaan met de (potentiële) vestiging van de wolf is nog onduidelijk. Deze vraag gaat studente Joliene Wennink van Wageningen Universiteit voor de Zoogdiervereniging onderzoeken.

Tekst: Joliene Wennink en Glenn Lelieveld, Zoogdiervereniging
Foto's: Miha Krofel

Publicatiedatum: 04 april 2018