Noord-Brabant beschermt kleine marters

12 oktober 2017

De kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel zijn in Noord-Brabant beschermd. Bij ruimtelijke projecten, zoals de bouw van een bedrijventerrein of de aanleg van een weg, moet men dan ook rekening houden met deze diertjes. In het boekwerkje ’Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming’ lezen initiatiefnemers hoe te handelen bij nieuwe bouwprojecten.

Beschermde dieren

De kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel zijn in Nederland bij wet beschermd. Met het in werking treden van de nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 zijn deze soorten echter in veel provincies op de vrijstellingslijst gezet. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar bij ruimtelijke ingrepen, zoals bouwprojecten. Op dit moment worden de bunzing, hermelijn en wezel alleen in Noord-Brabant en Noord-Holland goed beschermd. De dieren mogen hier uitsluitend worden gedood, verwond of verstoord als daarvoor ontheffing is verleend.

Praktische handreiking 

De nu opgestelde praktische handreiking  geeft aan welke activiteiten kunnen leiden tot verstoring van rustplaatsen en het per ongeluk doden van dieren en hoe dit te voorkomen. Ook de leefwijze van de soort staat er kort in beschreven. Zo kunnen initiatienemers en ecologische adviesbureaus beter rekening houden met kleine marters die voorkomen in het gebied waar zij plannen hebben.

Download hier de Handreiking kleine marters (pdf).

De ‘Handreiking kleine marters’ is een levend document dat bij voortschrijdend inzicht steeds aangepast wordt. De handreiking is geschreven door de Zoogdiervereniging in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

 

Publicatiedatum: 12 oktober 2017