Brochure nieuwe wet Natuurbescherming

3 januari 2017

De nieuwe wet Natuurbescherming geldt per 1 januari 2017. De wet vervangt de Boswet, Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. In onderstaande brochure geeft de rijksoverheid informatie over de soortbescherming (voorheen Flora- en Faunawet).

Brochure soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen (pdf)

Publicatiedatum: 03 januari 2017