Egelweekend 2016 op 17 en 18 september

20 september 2016

Op 17 en 18 september is het ‘Egelweekend 2016’. Tijdens dit Egelweekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van egels door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. De eerste landelijke egeltelling was tijdens het Jaar van de Egel in 2009. Dit weekend was een groot succes, er kwamen meer dan 20.000 meldingen van egels binnen. De jaren erop is er steeds een oproep voor het doorgeven van waarnemingen van egels tijdens (en rondom) het weekend verspreid.

De Zoogdiervereniging wil met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. Door deze waarnemingen (en die van eerdere jaren) ontstaat er een aardig beeld van de verspreiding van egels in Nederland. Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld? Zijn de witte gebieden uit voorgaande jaren er nog steeds?

Levend en dood

Het gaat om alle egels die in 2016 zijn gezien. Dat mag dus ook van eerder dit jaar zijn. Niet alleen de egels in uw eigen tuin maar ook die u tijdens een wandeling tegen kwam. Het kan daarbij gaan om ontmoetingen met levende egels maar ook dode exemplaren kunnen worden gemeld.


Egel waterballet (foto: Gerda Nelissen).

Egelpopulatie stabiel

Uit tellingen die de Zoogdiervereniging samen met SOVON organiseert, blijkt dat de egelpopulatie over de periode 1994-2015 stabiel is. Wel is de populatie in 2013 afgenomen. Waarschijnlijk speelt daarbij de lange winter van 2012/2013 een rol. In 2014 en 2015 heeft de populatie zich niet of nauwelijks herstelt. Door het natte weer de afgelopen maanden zijn er veel slakken wat gunstig is voor de jonge egels omdat er dan voldoende voedsel is. De vraag is of de droogte van de afgelopen weken nog roet in het eten gaat gooien. We zijn dan ook benieuwd of er dit jaar meer egels worden gemeld. Ook jouw waarnemingen zijn dus van groot belang!

Egels melden

Melden van egels gaat gemakkelijk. De egel(s) in uw tuin kunt u ook dit jaar doorgeven via de Jaarrond Tuintelling. De egel staat in de Jaarond Tuintelling vrijwel continue in de top drie van meest getelde soorten. We verwachten dat het aantal gemelde egels in tuinen dit jaar zal toenemen.
Voor egels op andere locaties heeft de Zoogdiervereniging een speciale gebruiksvriendelijke module waar iedereen in een paar stappen de waarneming van een egel kan doorgeven. Het meldpunt is te vinden op http://www.zoogdiergezien.nl/node/add/egel.
Natuurlijk kunnen waarnemingen ook worden doorgegeven via Telmee.nl en Waarneming.nl.

Zoogdierfilmpje: de egel

Meer informatie over egels is te vinden op www.zoogdiervereniging.nl/egel. Bekijk een filmpje over de egel op: http://youtu.be/5J7qqJZ73W4.

Publicatiedatum: 13 september 2016