Vleermuizen profiteren van restauratie Fort bij Vechten

11 februari 2015

Deskundigen van het  Bureau van de Zoogdiervereniging zijn al jaren betrokken bij de renovatie van historische gebouwen. Hierbij is het de uitdaging om de herstelmaatregelen en de aanwezige vleermuiswaarden samen te laten gaan. Over een project op Fort bij Vechten is recent een artikel verschenen in het tijdschrift ‘Monumenten’.

Fort bij Vechten (bij Bunnik) is een van de belangrijke overwinteringslocaties van Midden-Nederland voor vleermuissoorten als watervleermuis, baardvleermuis en franjestaart. Sinds 2010 vinden op grote schaal restauratiewerkzaamheden plaats aan gebouwen op het terrein. Door een goed beeld van de vleermuiswaarden en consequente ecologische begeleiding en tijdige maatregelen gericht op voor de vleermuizen vrijgespeelde ruimten, kunnen vleermuispopulaties zich desondanks blijven ontwikkelen.

Wintertelling Fort bij Vechten (foto: Bernadette van Noort).

Vleermuizen maken dankbaar gebruik van de extra wegkruipmogelijkheden die voor ze zijn gecreëerd, waarbij een gerichte locatiekeuze (temperaturen en luchtvochtigheid) van bijvoorbeeld boorgaten een belangrijke factor was.

Gegevens over vleermuizen, consequente ecologische begeleiding en vakkennis ten aanzien van renovaties zijn ook het middel om vleermuizen te ontzien bij renovatie, restauratie en hergebruik van bijzondere gebouwen als kastelen, kerken, kloosters fabrieksgebouwen en dergelijke. Het Bureau van de Zoogdiervereniging levert graag een bijdrage. Wilt u meer informatie, neem dan via 024-7410500 contact op met Herman Limpens of Eric Jansen.

Franjestaart ((foto: Bernadette van Noort).

Via deze link kan het artikel (pdf) over Fort bij Vechten in het tijdschrift ‘Monumenten’ worden gelezen.

Tekst: Daniëlle Bankert, Maurice La Haye, Herman Limpens en Eric Jansen (Bureau van de Zoogdiervereniging).

Publicatiedatum: 11 februari 2015