In Lutra: Waar in Europa vind je dassen (Meles meles) en waarom?

24 februari 2015

In het jaar van de Das publiceert natuurlijk ook Lutra, het wetenschappelijk tijdschrift van de Zoogdiervereniging, over de das. In het laatste nummer hebben ecologen van de Zoogdiervereniging en de Radboud Universiteit Nijmegen een studie gepubliceerd over het voorkomen van de das in Europa. Deze uitgebreide literatuurstudie heeft op een rij gezet welke omgevings- en habitatfactoren het voorkomen van de das in Europa bepalen. Op basis van maar liefst 96 studies afkomstig uit 18 Europese landen is uitgezocht welke eisen de das aan zijn omgeving en habitat stelt. De geraadpleegde studies uit de periode 1970 tot heden, laat zien dat de das heel flexibel is en zich aan wisselende omgevingsfactoren en habitats kan aanpassen.

De belangrijkste factoren voor het voorkomen van de das zijn het voedselaanbod en het type bodem. Een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van de das, is dat de bodem geschikt moet zijn om gemakkelijk een burcht in te kunnen graven. Liefst maken dassen hun burcht in een gevarieerd landschap met bossen om zich in te kunnen verschuilen en grasland met veel regenwormen als voedsel. Hoe belangrijk specifieke factoren zijn is per gebied verschillend, dassen zijn flexibele dieren die zich kunnen aanpassen aan de lokale omstandigheden. Het voorkomen en de dichtheid aan dassen wordt uiteindelijk bepaald door de unieke samenstelling van een gebied, land of regio.

In de studie wordt verder aangegeven hoe de gepresenteerde kennis over omgevings- en andere habitateisen gebruikt kan worden voor ruimtelijke modelstudies, natuurbeheer en toekomstig onderzoek naar habitatgeschiktheid en dichtheid van dassenpopulaties. Ondanks dat er al veel onderzoek verricht is naar en aan dassen, is meer onderzoek wenselijk om te kunnen begrijpen op welke wijze de levenscyclus van de das wordt beïnvloedt door de gevonden omgevingsfactoren en wat het cumulatieve effect daarvan is op de (ruimtelijke) populatiedynamiek van dassen.

Tekst: Carme Piza Roca, Maurice La Haye (Bureau van de Zoogdiervereniging) en Eelke Jongejans (Radboud Universiteit Nijmegen).

Wilt u ook Lutra ontvangen, kijk  dan hier voor meer informatie.

Publicatiedatum: 24 februari 2015