Let op teken en hazenpest

1 mei 2015

Natuurliefhebbers brengen in het voorjaar en zomer vele plezierige uren door in het veld. Afhankelijk van het gebied kunnen er veel of weinig teken aanwezig zijn en deze kunnen ook meeliften op de passerende personen. Recent is de hazenpest opgedoken.

In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht in de media voor teken en de eventuele gevolgen van een tekenbeet of besmetting. Het aantal besmettingen en het aantal teken dat de ziekte van Lymfe meedraagt lijkt te zijn toegenomen. De meeste teken worden gemeld in de maanden mei-september, met een piek in de zomer. Daarom is het belangrijk om tijdens en na het veldwerk alert te zijn op teken en hun beten. Op deze pagina van Sovon  staat informatie over de teek,  ziekte van Lyme, preventie en het verwijderen van teken. Ook vind je er informatie over tekenwerende kleding. De VBNE heeft een informatieve folder uitgegeven.

Hazenpest

Recent is er een aantal gevallen van hazenpest vastgesteld. Het lijkt nu nog vooral in het noorden des lands het geval maar eerder zijn er ook besmettingen vastgesteld in andere delen. Vind je een haas in het veld, dood of met vreemd gedrag, kom er niet te dichtbij (inademen besmette stofdeeltjes) en raak de haas niet aan. Besmetting geeft vervelende en soms ernstige klachten maar is niet dodelijk. Het is te behandelen met antibiotica. 

Meer informatie is te vinden op:

Update (december 2018): https://www.dwhc.nl/niet-alle-hazen-gaan-dood-door-hazenpest/

Eerdere meldingen staan op: https://www.dwhc.nl/Diersoort/Zoogdieren/Haas/index.html

Informatie over de ziekte bij de mens is beschikbaar op de website van het RIVM.

Informatie over de ziekte bij dieren is beschikbaar op de website van CVI.

 

Haas (foto: Wesley Overman)

Tekst: Jan Schoppers (Sovon)

Publicatiedatum: 01 mei 2015