Het imago van de das door de tijd heen

7 april 2015

Hoe wordt door de mens naar de das gekeken? Uit nieuw onderzoek naar het beeld in krantenberichten over de das blijkt dat dit flink is veranderd. Dit Nederlandse onderzoek is onlangs gepubliceerd in Mammal Review.

De manier waarop Nederlanders met de das omgaan, is in de afgelopen eeuw behoorlijk veranderd. Tot ver in de 20e eeuw werd de das bejaagd als ongedierte, geschoten voor pels en vet of gevangen voor het ‘dassenbijten’. Verder gold als volksvermaak het uitgraven van dassenburchten. Deze vervolging was een belangrijke oorzaak voor de sterke afname in de Nederlandse dassenpopulatie.

In de jaren ’80 vond een omslag in het imago van de das plaats. Mede door de actieve rol van de Stichting Das en Boom kwam er in toenemende mate aandacht voor de das als slachtoffer van vervolging, het toenemende verkeer en habitatverlies. Mede hierdoor, de wettelijke bescherming van burchten sinds 2003 en de aanleg van vele dassentunnels, is de populatie weer in omvang toegenomen (hoewel niet in elke provincie in dezelfde mate).

Hoewel er nu weer meer dassen zijn en daarmee ook vaker confrontaties met de mens (bijvoorbeeld schade door graven, vreten van gewas en aanrijdingen), lijkt er nu meer ruimte voor de das te zijn dan vroeger. Dit komt door een toenemende bekendheid van dassen, een toenemend milieubesef, maar ook een toenemende afstand die veel mensen hebben ten opzichte van dassen. Komt de das te dichtbij, dan heeft dat negatieve consequenties voor het imago van de das.

Bovenstaande is gebaseerd op een analyse van ruim 1.200 krantenartikelen die tussen 1900 en 2013 zijn gepubliceerd. Meer lezen: Runhaar, H., M. Runhaar, H. Vink (2015), Badger reports in Dutch newspapers 1900-2013: same animals, different framings? Mammal Review.

Tekst: Hens Runhaar, Universiteit Utrecht
Foto: Aaldrik Pot
Foto thumbnail: Maaike Plomp

Publicatiedatum: 07 april 2015