Dassensymposium uitgesteld naar voorjaar 2016

10 november 2015

Dit jaar is het Jaar van de Das. Das&Boom en de Zoogdiervereniging willen dit jaar afsluiten met een symposium over de das. We hebben echter moeten besluiten om het symposium uit te stellen naar het voorjaar van 2016.

Tijdens het symposium willen we het succes van de das vieren en nieuwe resultaten uit dassenonderzoek laten zien. Belangrijke onderdelen zijn verder de presentatie van het boek De Das en de resultaten uit de dassentelling. We moeten constateren dat een zorgvuldige afronding van de dassentelling ons noodzaakt om het symposium uit te stellen. Het bijeen brengen, analyseren en met de tellers afstemmen van de resultaten kost meer tijd dan voorzien. Daarom zal dit symposium niet meer in 2015 plaatsvinden.

Maar uitstel betekent geen afstel: in 2016 gaat het symposium er zeker komen! Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen wij dat melden.

Meer informatie over het Jaar van de Das is te vinden op www.jaarvandedas.nl.

Het boek De Das is inmiddels naar de drukker, je kunt dit boek nog t/m 30 november met 20% korting bestellen: http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/binnenkort/0/57447.

Publicatiedatum: 10 november 2015