Boek ‘De Das’ is klaar!

8 december 2015

Het gaat weer goed met de das in Nederland! Dit vieren we in 2015 met het Jaar van de Das. Nu is er ook een nieuw boek: De Das.

Na een dieptepunt in de jaren 80 nemen de aantallen weer toe en komt de soort op steeds meer plekken in ons land voor. Toch hebben de meeste mensen in Nederland nog nooit een das gezien. Ook voor mensen die actief zijn in het buitengebied, zijn ontmoetingen met de das schaars. De fraai getekende das, een op het eerste gezicht niet te missen soort, is vooral ’s nachts actief en komt meestal pas na zonsondergang tevoorschijn. Hierdoor zijn de waarnemingskansen sterk beperkt. Vanwege deze combinatie heeft de das iets mysterieus over zich.

Dit boek brengt de vele facetten van dit boeiende dier naar voren. De auteurs laten zien dat de terugkeer van de das een succes is dankzij het gevoerde Nederlandse natuurbeleid en een verrijking voor de natuur. Naast informatie over de ecologie, geschiedenis, bedreigingen en het fantastische herstel van de populatie schetsen ze een toekomstbeeld voor de das in Nederland. Het geheel is verrijkt met interviews met mensen die al jarenlang betrokken zijn bij de das.

In het boek wordt onder meer aandacht besteed aan:
· Ecologie en leefwijze
· Herstel van de populatie, aantalsontwikkeling en verspreiding
· Bescherming: naast de wettelijke bescherming  ook de ontsnippering van het landschap door onder meer dassentunnels
· Cultuurhistorie
· Interviews met ieder een eigen blik op de das

Frans van Bommel is zelfstandig adviseur op het gebied van ecologie en faunabeheer. Stefan Vreugdenhil en Maurice La Haye werken allebei bij het Bureau van de Zoogdiervereniging.

Bestellen
De Das’ is te bestellen via de webwinkel van de Zoogdiervereniging: http://zoogdierwinkel.nl/content/de-das.

Publicatiedatum: 08 december 2015