Steenmarterkast in de tuin

1 augustus 2013

Steenmarters komen niet alleen voor in het landelijk gebied, maar ook in dorpen en (buitenwijken van) steden. Ze zijn nachtactief en leven in een territorium van meestal honderden hectaren groot waarin ze tientallen dagrustplaatsen gebruiken. Als u een wat grotere tuin of erf hebt kunt u een marterkast ophangen of een marterhoop aanleggen. Het aanbieden van deze dagrustplaatsen in combinatie met het wegnemen tot de toegang naar plekken waar je de steenmarter niet wilt hebben kan helpen voorkomen dat steenmarters hun intrek nemen in een huis.

Steenmarters zijn goede buren als het gaat om de bestrijding van muizen en ratten. Er zal zich bovendien nooit meer dan twee marters vestigen (man en vrouw), omdat steenmarters territoriale dieren zijn die geen andere soortgenoten in hun leefgebied dulden. Ze markeren hun territorium met geurstoffen dus wanneer een steenmarter weggevangen wordt zal een zwervend individu zonder territorium deze plaats daardoor snel weten te vinden en innemen.

De Zoogdiervereniging heeft samen met Vivara in het kader van het Jaar van de Steenmarter een kast ontwikkeld welke als verblijf voor de steenmarter kan dienen. Het eerste prototype van de kast is inmiddels gereed en wordt getest. Vara’s Vroege Vogels maakte een filmpje over de kast, en hoe je hem het beste kan ophangen. Het filmpje is hieronder te bekijken.

Er is nog weinig bekend over het gebruik van kasten door steenmarters. De komende maanden gaan we de kast op verschillende plaatsen uitproberen in tuinen waarvan we zeker weten dat er steenmarters voorkomen. In het najaar zal de steenmarterkast te verkrijgen zijn voor consumenten via de website van Vivara.

 

Tekst: Neeltje Huizenga
Foto: Paul van Hoof

 

Publicatiedatum: 01 augustus 2013