Positieflijst voor zoogdieren: verbetering maar nog vragen

24 juni 2013

Een oude wens van de Zoogdiervereniging gaat in vervulling: er komt een positieflijst voor zoogdieren. Toch zijn er ook nog vragen.

Staatssecretaris Dijksma heeft op 19 juni een voorstel voor een zogenaamde ‘positieflijst’ voor zoogdieren naar de Tweede Kamer gestuurd. Op deze lijst staan de zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden. Soorten die er niet op staan, zijn dus verboden als huisdier (en de handel daarin). Een soort als de Pallas’ eekhoorn, die de inheemse rode eekhoorn verdringt en schade aanbrengt aan menselijke eigendommen , staat niet op de lijst en mag straks dus niet meer worden gehouden als huisdier. Goed nieuws, wat ons betreft! De staatssecretaris mikt op 1 januari 2014 om de nieuwe regels in te laten gaan.

Deze positieflijst is een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Dit moet gaan helpen om het ongewenst in de natuur krijgen van exotische zoogdieren te voorkomen. Toch hebben wij ook kanttekeningen bij de lijsten die de staatssecretaris nu heeft opgesteld. Zo staat de nerts op de lijst van soorten die wel mogen worden gehouden. Dit vindt de Zoogdiervereniging erg ongewenst, omdat de nerts na een uitbraak direct concurreert met inheemse kleine marterachtigen als bunzing en hermelijn. Deze soorten hebben het al erg moeilijk in ons land.

Daarnaast is het onduidelijk wat de voorwaarden zijn die worden gesteld voor een aantal soorten. Op de lijst van ‘soorten die alleen onder strenge voorwaarden zijn toegestaan’ staat bijvoorbeeld de Chinese boomeekhoorn. Onduidelijk is echter wat de effecten zijn van deze soort op de Nederlandse natuur als hij ontsnapt en zich vestigt. Dit geldt ook voor veel andere soorten van deze lijst. Alleen onder zeer strikte voorwaarden zouden die dieren kunnen worden toegestaan, maar dan moet er wel zekerheid zijn dat die voorwaarden volstaan. Nu is dat nog onduidelijk.

Kortom: we zijn erg blij met de voortgang die nu geboekt wordt met de positieflijst, maar hebben nog wel vragen. We zullen dit dossier op de voet blijven volgen en ook onze visie onder de aandacht brengen van de staatssecretaris.

Meer lezen over de positieflijst en om welke soorten het gaat:

  • http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/19/brief-aan-de-tweede-kamer-positieflijst.html

 

Tekst: Stefan Vreugdenhil en Vilmar Dijkstra
Foto: Richard Witte