Gepubliceerd: ‘Invloed van de vos op het broedsucces van Grauwe Ganzen’

25 juni 2013

In opdracht van het Faunafonds hebben SOVON Vogelonderzoek Nederland, de Zoogdiervereniging en Bureau Mulder-Natuurlijk in het broedseizoen van 2012 een verkennende studie uitgevoerd naar de invloed van de Vos op de Grauwe Gans in het natuurgebied de Gelderse Poort.

Het onderzoek heeft plaats gevonden in twee gebieden binnen de Gelderse Poort: de Groenlanden in de Ooijpolder en de Bemmelse Polder. Aan het begin van het broedseizoen zijn alle Grauwe ganzen met een territorium geteld, waarna wekelijks alle nesten zijn geteld. Een aantal nesten is bewaakt met automatische camera’s om na te gaan of en wanneer nesten leeggehaald zouden worden. Op basis van de camerabeelden kan worden geconcludeerd dat de vos de belangrijkste predator van ganzennesten is. Minstens 65% van de leeggehaalde nesten was voor de rekening van de vos. Als één van de weinige roofdieren is deze predator in staat een volwassen gans van het nest te jagen, waarna ook andere roofdieren hun slag kunnen slaan: bijvoorbeeld de das of steenmarters. Het percentage van 65% is vergelijkbaar met eieren onklaar maken (schudden, prikken e.d.). Uiteindelijk bleken in beide gebieden slechtst in 10% van de nesten eieren uit te komen, de andere 90% van de nesten werd leeggeroofd of verlaten.

In de Groenlanden is van oudsher een eiland aanwezig waar het broedsucces van de Grauwe ganzen flink hoger was dan in de rest van het gebied (meer dan 40% succesvol, tegen 10% in de rest van het gebied). Dit resultaat laat zien dat eilanden omringd door diep water moeilijker bereikbaar zijn voor roofdieren. Beheer met als doel het bevorderen van ganzennesten door vossen (en andere roofdieren) zal zich kunnen richten op het makkelijker bereikbaar maken van nestplekken, het vermijden van eilanden en het creëren van ondiepe waterstanden.

Het rapport is te downloaden via de onderstaande link, evenals de officiële reactie van het bestuur van het faunafonds op het rapport en de resultaten.

 

Tekst: Maurice la haye
Foto: Sil Westra

  

Publicatiedatum: 25 juni 2013