Brief naar Dijksma over Positieflijst

Half juni stuurde staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken een voorstel voor een lijst met zoogdiersoorten die als huisdier mogen worden gehouden, de zogenaamde Positieflijst Zoogdieren. Eerder schreven wij al in een nieuwsbericht op deze website dat we hier erg blij mee zijn. Toch zijn we op een aantal punten niet tevreden. Onze zorgpunten hebben we vandaag kenbaar gemaakt aan de staatssecretaris en ook op andere manieren zullen wij die bij het ministerie onder de aandacht brengen.

Onze grootste zorg is dat er bij het opstellen van de Positieflijst geen rekening is gehouden met de zogenaamde ‘invasiviteit’ van die soorten. Oftewel: hoe ingrijpend zijn de gevolgen van het ontsnappen of opzettelijk loslaten van die soorten op de Nederlandse natuur? Sommige soorten kunnen onze inheemse soorten verdringen of ziektes overbrengen. Dit is bijvoorbeeld bekend van de Pallas’eekhoorn die uit Azië komt en onze rode eekhoorn verdringen. Daarnaast brengen zij schade toe aan menselijke eigendom. Nu is deze soort al verboden in Nederland, maar bijvoorbeeld de nerts staat wel op de lijst van soorten die ook na het inwerkingtreden van de nieuwe regels mag worden gehouden. Maar de effecten op soorten als hermelijn en bunzing zijn groot wanneer nertsen ontsnappen of worden losgelaten.

Daarnaast is het onduidelijk welke voorwaarden worden gesteld voor de ‘soorten die alleen onder speciale randvoorwaarden zijn toegestaan’. Op deze lijst staan bijvoorbeeld diverse eekhoornsoorten. Onzeker is echter wat de effecten zijn van deze soorten op de Nederlandse natuur als deze ontsnappen en zich vestigen. Alleen onder zeer strikte voorwaarden zouden die dieren kunnen worden toegestaan, maar dan moet er wel zekerheid zijn dat die voorwaarden volstaan en dat er afdoende wordt gehandhaafd. Hierover maken wij ons ook grote zorgen.

Wij hebben de minister daarom een aantal vragen gesteld:

1. Om de mate van invasiviteit alsnog te hanteren als beoordelingscriterium voor de Positieflijst Zoogdieren.
2. Om een toelichting te geven op hoe de randvoorwaarden, beoordelingswijze én handhaving ten aanzien van de ‘soorten die alleen onder speciale randvoorwaarden zijn toegestaan’ worden vormgeven.
3. Om onder meer de Zoogdiervereniging inbreng te laten leveren ten aanzien van het punt invasiviteit.
4. Om de mate van invasiviteit aanvullend te hanteren als beoordelingscriterium voor de nog op te stellen Positieflijsten voor andere soortgroepen.
5. Om Soortenbescherming Nederland inbreng te laten leveren ten aanzien van het punt invasiviteit bij de nog op te stellen Positieflijsten.

Lees hier de volledige brief (pdf).

Tekst: Stefan Vreugdenhil
Foto: Ard van Roij