Doe mee met ons meetnet en volg de ottersporencursus

12 oktober 2012

Eerder dit jaar is de Zoogdiervereniging gestart met het landelijke verspreidings-onderzoek voor bever en otter. In drie jaar tijd willen we dit onderzoek over Nederland uitrollen. Bij dat onderzoek zijn we afhankelijk van jullie hulp. In november 2012 worden ten behoeve van het onderzoek aan de otter vier ottercursussen verzorgd voor deelnemers van het meetnet.

De Zoogdiervereniging wil bij het volgen van de verspreiding van de bever en otter zoveel mogelijk gebruik maken van al bestaande structuren en organisaties. Dat is zowel qua tijd als qua geld efficiënter. De waterschappen en CaLutra (de bever- en otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging) zijn daarbij de organisaties die we bij dit verspreidingsonderzoek willen inschakelen. Binnen de waterschappen komen de muskus- en beverrattenvangers voor hun werk jaarlijks meerdere malen langs alle oevers. Dat maakt ze bij uitstek geschikt om tijdens hun werk attent te zijn op aanwijzingen op het voorkomen van bever en otter.

Sporen van bever (vraatsporen, geurmerken, burchten, holen, legers, dammen, beverkanalen) zijn doorgaans goed te herkennen en gemakkelijk te vinden. Een aantal leden van CaLutra volgt al enkele jaren ‘hun bevers’. Daarnaast gaan we dan gebruik maken van de medewerkers van de waterschappen, want zij kunnen relatief eenvoudig en zonder grote tijdsinspanning achterhalen waar bevers voorkomen. Dat levert met name belangrijke aanvullingen op in gebieden waar momenteel geen goed overzicht van het voorkomen van de bever bestaat.

Hoe anders is dit voor de otter. De sporen van otter (vraatsporen, uitwerpselen, holen, glijbanen) zijn doorgaans veel lastiger te vinden en herkennen dan sporen van bever. Bij de otter zou het de medewerkers van de waterschappen veel tijd kosten om een compleet beeld van de verspreiding binnen het vanggebied te verkrijgen. De bestrijder kan wel fungeren als ‘waakhond’ om te achterhalen of er überhaupt otters aanwezig zijn. Treft een bestrijder sporen van otter aan op tot dan toe onbekende locaties, dan zal het waterschap de Zoogdiervereniging inlichten. De Zoogdiervereniging neemt vervolgens contact op met Calutra om met behulp van haar leden via gerichte inventarisatie duidelijk te krijgen van welk deel van een watersysteem de otters gebruik maken.We willen jullie vragen bij de inventarisatie van het voorkomen van otters mee te werken. Mocht je hierin interesse hebben, dan kun je je aanmelden bij de Zoogdiervereniging via het aanmeldformulier op onze website. Geef bij je aanmelding ook even door of je al ervaring hebt met ottersporen en in welke provincie(s) je aan de slag wilt.

Het is niet noodzakelijk dat je al ervaring hebt met (sporen van) otters. Dit najaar (en ook volgend najaar) worden er cursussen gegeven hoe sporen te herkennen. De vier cursussen  gaan gegeven worden op een zaterdag in Overijssel in de Wieden/Weerribben en wel op 3, 10, 17 en 24 november 2012. Heb je belangstelling om een cursus te volgen en deel te nemen aan het meetnet, geef je dan op via het cursusaanmeldformulier op onze website:  Er is plaats voor 20 deelnemers per cursus en deelname gaat op volgorde van aanmelding. Mocht de cursus voor een bepaalde dag vol zijn, dan wordt dat teruggekoppeld en kom je op een reservelijst.

We hopen op veel belangstelling zodat we dit onderzoek tot een succes kunnen maken! In november verwachten we tevens de eerste instructiemailing met handleiding rond te sturen naar personen die zich voor het ottermeetnet hebben opgegeven.
 

Tekst: Vilmar Dijkstra
Foto: Maaike Plomp

 

Publicatiedatum: 12 oktober 2012