Workshop Quickscan Natuur op 21 juni in Driebergen

30 Mei 2011

De Zoogdiervereniging (namens de VOFF) en de Bomenstichting organiseren samen de Workshop Quickscan Natuur op 21 juni in Driebergen. Deze workshop is mogelijk ook voor u als Wabo-coördinator, boomspecialist, ecologisch adviseur of beleidsmedewerker interessant.

Minder regels, tevreden burgers en bedrijven en een servicegerichte overheid zijn de belangrijkste motieven voor de introductie van de omgevingsvergunning (Wabo). Bouw-, sloop- en kapaanvragen moeten snel en accuraat beoordeeld worden. Het bevoegd gezag moet direct in kunnen schatten of er sprake is van kapvergunningplichtige activiteiten of dat er in het plangebied beschermde diersoorten voorkomen, waarvoor mogelijk een ontheffing noodzakelijk is.

Deze workshop gaat in op de achtergronden van wet- en regelgeving voor natuur dichtbij huis. 's Morgens geven de Zoogdiervereniging en de Bomenstichting ieder vanuit hun eigen expertise aan hoe de natuurcomponent van projecten op eenvoudige wijze beoordeeld kan worden. Praktische tips en richtlijnen voor een vlotte en zorgvuldige beoordeling van aanvragen zijn het gevolg. 's Middags worden de regels en richtlijnen getoetst in de praktijk.

De standaardprijs is € 395,- ex. BTW. Bomenstichting-abonnees en -sponsors en organisaties die een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (Gegevensautoriteit Natuur) hebben, betalen het gereduceerde tarief van € 315,-. Ook de tweede en volgende deelnemer van een organisatie krijgt een korting van 20% op de standaardprijs.

 

Aanmeldformulier
Klik hier voor meer info en het aanmeldformulier.

Stuur het aanmeldformulier ingevuld op vóór 7 juni 2011.
 

Publicatiedatum: 31 May 2011