Wilde zwijnen in het kanaal (VIDEO)

 

1 maart 2011

Voorbijgangers konden op film opnemen dat zes wilde zwijnen vanaf de naastgelegen landbouwgronden, via een greppel en een asfaltweg zich in de Zuid-Willemsvaart lieten glijden. Los van het feit dat het niet vaak voorkomt dat dit kan worden gefilmd, is het niet verwonderlijk dat zwijnen een kanaal zoals de Zuid-Willemsvaart oversteken. Net als de meeste andere zoogdieren zijn het goede zwemmers. Bovendien staat deze soort er om bekend dat het zich niet snel laat afschrikken. Juist hierdoor is het dier zo succesvol in het koloniseren van nieuwe leefgebieden.

Bekijk de indrukwekkende beelden hier: http://www.youtube.com/watch?v=24TKUvWWqQYIn dit geval konden de zwijnen het kanaal moeilijk uitkomen door de aanwezigheid van steile beschoeiing. Alleen de leidbagge (het vrouwelijk dier, dat op de beelden beduidend groter is dan de andere) kon gemakkelijk op de kant komen. De brandweer kwam dan ook in actie om de dieren uit het water te halen. Voor één van de zwijnen is deze hulp te laat gekomen, een ander dier heeft op enkele kilometers verderop een fauna-uittreedplaats gevonden en is alsnog zelf op het droge gekomen. De overige drie dieren zijn met een bootje uit het water gehaald en uiteindelijk uitgezet in het nabijgelegen natuurgebied de Groote Peel.

Over het loslaten van de dieren in de Groote Peel is regionaal veel discussie ontstaan. Want formeel is de Groote Peel een onderdeel van het zogenaamde ‘nulstandsgebied’, waar geen wilde zwijnen mogen voorkomen. Alleen in het hemelsbreed 30 kilometer verder gelegen natuurgebied De Meinweg en op de Veluwe mogen volgens het huidige beleid wilde zwijnen voorkomen. In de praktijk is bekend dat er dichtbij Nederweert zwijnen leven, ten oosten in de grensstreek met Duitsland en ten westen onder meer zuidelijk van Eindhoven. Veel landbouwers zijn hier niet blij mee, omdat zij vrezen voor schade door overdracht van ziektes of gewasschade. Daarom zijn de boerenorganisaties ongelukkig met het loslaten van de zwijnen in de Groote Peel.

In 2010 hebben de Zoogdiervereniging, ARK Natuurontwikkeling en Alterra-WUR een kansenkaart gemaakt met voor het wild zwijn geschikte leefgebieden. De Groote Peel viel daar als zelfstandig leefgebied net buiten vanwege de omvang, maar als deelleefgebied is het zeker geschikt.

Met een doordacht populatiebeheer moet het mogelijk zijn om het wild zwijn meer ruimte te geven in de Nederlandse natuur. Lees hierover meer in een eerder Natuurbericht: http://www.natuurbericht.nl/?id=5181&cat=zoogdieren

Video: Ivo Meeuwissen http://www.youtube.com/watch?v=24TKUvWWqQY

Publicatiedatum: 01 maart 2011