Wat voor herten? Sikaherten!

 

15 januari 2011

De Zoogdiervereniging, andere soortenorganisaties en www.waarneming.nl verzamelen ook dit jaar waarnemingen van exotische dieren en planten in Nederland. Dat gebeurt op verzoek van het Team Invasieve Exoten (TIE). Het TIE adviseert de minister van EL&I over exoten die nog niet in Nederland zijn (preventie), maar ook over hoe om te gaan met exoten die al wel zijn waargenomen in Nederland. Het op tijd signaleren van nieuwe exoten in Nederland is belangrijk.

Gekke herten
Zo komen er in Europa diverse hertensoorten uit andere werelddelen voor. Met name door de Engelsen is er, in de koloniale tijden, veel met hertachtigen gesleept. Dieren werden uitgezet op grote landgoederen om daar wat variatie te creëren. Daardoor komt er in Engeland nu in het wild onder andere het exotische sikahert (Cervus nippon) voor.

Het sikahert is een fors hert en lijkt sterk op het edelhert maar is wat meer gedrongen. Het gewei (alleen mannelijke dieren hebben een gewei, zowel sikahert als edelhert) heeft tot vier vertakkingen, bij edelhert kunnen dat er ook meer zijn. De staart heeft, in tegenstelling tot het edelhert, vaak een zwarte streep. In de zomer hebben hindes lichte vlekken.

Het sikahert is nauw verwant aan ons edelhert en kan zich ook daarmee voortplanten. In Schotland bleek uit een studie van de genetica van wilde edelherten, dat tot 40 procent van het genetisch materiaal in wat men dacht dat Schotse edelherten waren, afkomstig is van sikaherten. Dat was verrassend, men dacht altijd dat de invloed van inkruisen van ontsnapte sikaherten vrij klein was.

Nederland
In Nederland worden sporadisch exotische herten gemeld en worden soorten als het sikahert veel in hertenparkjes gehouden. Het sikahert werd tot nu toe twee keer in het wild waargenomen. In beide gevallen ging het om ontsnappingen: een dier bij 's-Graveland in 2005 (http://waarneming.nl/waarneming/view/274756) en twee dieren in de winter van 2008-2009, op vrijwel dezelfde plek.

Waarnemingen welkom
Heeft u een sikahert of een ander uitheems zoogdier gezien, geef deze dan door via www.telmee.nl, www.waarneming.nl of waarneming@zoogdier.nl. Ook oude waarnemingen zijn welkom! Een goede omschrijving van uw waarneming, of liever nog, een foto, is daarbij zeer welkom.

Verder lezen?
H.V. Senn, G.M. Swanson, S.J. Goodman, N.H. Barton, J.M. Pemberton, 2010. Phenotypic correlates of hybridisation between red and sika deer (genus Cervus). Journal of Animal Ecology 79(2): 414-425.
 

Foto: Sika hert, Clifton Beard


 

Publicatiedatum: 15 januari 2011