Vroeg ontwakende egels vaak slachtoffer

 

10 maart 2011

Toen het kort geleden voor winterse begrippen relatief warm was zag ik op diverse plaatsen al dode egels liggen. Het massale ontwaken van egels laat nog even op zich wachten, dat zien we de meeste jaren pas eind maart begin april. Wat we ons niet realiseren is dat egels regelmatig, eens in de 5 dagen, uit hun winterslaap ontwaken. In de meeste gevallen blijven ze lekker knus in hun warme nest. Maar als het vroeg in februari een korte tijd relatief warm is kunnen de egels aan de wandel gaan. Omdat hun vetreserves dan zo goed als op zijn zullen ze naarstig op zoek gaan naar voedsel.Dit jaar is dat nog sterker het geval omdat door de natte nazomer van vorig jaar veel nesten verloren zijn gegaan waarna de vrouwtje voor een tweede keer drachtig zijn geworden en een tweede nest in oktober hebben geworpen. Jongen uit die nesten hebben niet voldoende kunnen opvetten en zijn met te weinig reserve hun winterslaap ingegaan. Dit heeft bij egelopvang in december voor grote aantallen egels met ondergewicht geleid.

Veel dieren zullen in hun winterslaap zijn doodgegaan maar de iets sterkere dieren ontwaken in de warmere perioden met een 'honger als een leeuw'.

Wanneer u in uw tuin een dergelijke magere egel aantreft kunt u deze naar de dichtstbijzijnde egelopvang brengen. Zie: http://www.egelbescherming.nl/Lijsten%20EG.htm In veel gevallen hebben de verzwakte egels een worminfectie of een andere aandoening en is hulp dringend gewenst. Bijvoeren (met zacht kattevoer, of een egelmengsel) is vaak onvoldoende omdat de dieren ziek zijn en sowieso moeten worden opgevangen omdat ze de resterende periode van de winter in een warm nest moeten doorbrengen. Een nieuw nest maken kost de dieren teveel energie.

Als u wilt weten hoe u de dieren ook voor het komende jaar een plek in uw tuin kunt bieden kijk dan op www.jaarvandeegel.nl

 

Foto: verkeersslachtoffer - Femke Wichern

Publicatiedatum: 02 april 2011