RAVON en Zoogdiervereniging trekken samen op

15 september 2011

Stichting RAVON en de Zoogdiervereniging gaan de mogelijkheden voor nadere samenwerking verkennen en uitwerken. Beide natuurorganisaties hebben een vergelijkbare doelstelling, namelijk het onderzoeken en beschermen van bepaalde diergroepen en hun leefomgeving. RAVON voor reptielen, amfibieën en vissen en de Zoogdiervereniging voor alle in het wild levende zoogdieren in Nederland.

Behalve hun doelstelling hebben zij ook dezelfde soort opdrachtgevers, een achterban van duizenden vrijwilligers, een ongeveer even groot professioneel bureau op Natuurplaza in Nijmegen.

De belangrijkste redenen voor beide organisaties om nadere samenwerking van de beide bureaus te gaan uitwerken is de overtuiging dat de opdrachtgevers beter bediend kunnen worden, dat er meer efficiency behaald kan worden en dat onze diergroepen beter beschermd worden.

Door grote politiek-economische veranderingen is in korte tijd de omgeving waarin natuurorganisaties opereren sterk veranderd. Onze belangrijkste opdrachtgevers moeten sterk bezuinigen.

Bij de samenwerking zal de nadruk gelegd worden op de bureaus. De beide moederorganisaties met hun duizenden vrijwilligers blijven volledig zelfstandig.

Dat beide organisaties serieus werk maken van hun intentie blijkt uit het feit dat voor de komende vier maanden de directeur van de Zoogdiervereniging vrijgemaakt is om –samen met de directeur van RAVON- het samenwerkingsproces nader vorm te geven. In deze periode is de directeur van RAVON interim manager van de werkorganisatie van de Zoogdiervereniging.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Rob van Westrienen, directeur RAVON 024-7410600 of westrienen@ravon.nl
Jos Teeuwisse, directeur Zoogdiervereniging 024-7410500 of jos.teeuwisse@zoogdiervereniging.nl

Nijmegen, 13-9-2011

Publicatiedatum: 15 september 2011