Nieuw! cursus Lanenbeheer in Noord-Brabant

   23 december 2011

Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn natuurlijk een zegen. Echter, in veel gevallen betekent het dat aftakelende bomen vlot worden geruimd en de laan wordt verjongd. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soorten. De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen drie praktijkcursussen Lanenbeheer voor vleermuizen in Noord-Brabant.   

Deze cursus is zowel bedoeld voor beheerders, boswachters, opzichters van de terreinbeherende instanties (zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Dienst Vastgoed Defensie) en gemeenten als particuliere bos- en landgoedeigenaren. Hieronder vallen ook bosbouwkundige adviesbureaus en andere intermediairs.

De cursus wordt driemaal gegeven en zal bestaan uit een ochtenddeel, middagdeel en avonddeel.

Meer informatie?

Voor meer informatie download u hier de cursusflyer (pdf).


Foto: Jasja Dekker

 

Publicatiedatum: 23 december 2011