Hulp bij overlast van vleermuizen of steenmarter in Noord-Brabant

22 juni 2011

In de afgelopen drie jaar is er in Noord-Brabant een netwerk opgebouwd van vrijwilligers die hulp willen bieden als vleermuizen of de steenmarter overlast in een gebouw veroorzaken. De Zoogdiervereniging deed dit in samenwerking met Brabants Landschap en met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.

Vleermuizen en de steenmarter zijn wettelijk beschermd. Het is verboden ze te doden of te verjagen. Ook hun verblijfplaatsen zijn beschermd: zelfs als ze niet aanwezig zijn mogen deze niet onbruikbaar gemaakt worden. Deze dieren gebruiken vaak gebouwen als onderkomen, en mensen die dat gebouw gebruiken ondervinden daarvan regelmatig overlast. Wettelijk gezien is het een taak van gemeenten hierbij hulp te bieden. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Mensen die voor hulp bij een gemeente aankloppen horen dan ook regelmatig: ‘ze zijn beschermd, u mag er niets aan doen’.

Om gemeenten de helpende hand te bieden hebben de Zoogdiervereniging en Brabants Landschap de afgelopen drie jaar daarom een netwerk van vrijwilligers in Noord-Brabant opgebouwd. Deze vrijwilligers hebben een cursus gevolgd, hebben een detector om vleermuizen mee te beluisteren en hebben voorlichtingsmateriaal. In veel gevallen brengen ze een bezoek aan diegenen die last hebben van vleermuizen of de steenmarter. Ze geven tekst en uitleg over de leefwijze van deze dieren en indien nodig tips om de overlast te verminderen. Het gegeven dat de aanwezigheid van de dieren meestal maar gedurende een korte periode per jaar is maakt dat veel mensen hun aanwezigheid al veel beter kunnen accepteren. Informatie over hun leefwijze zorgt er vaak voor dat men die vervelende dieren een stuk interessanter gaat vinden.

De opbouw van het netwerk is gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant. Voor de lopende kosten wordt een bijdrage gevraagd aan gemeenten. Gemeenten die niet bereid zijn een bijdrage te betalen zorgen zelf voor afhandeling van overlast door vleermuizen of de steenmarter.

Lees de nieuwsbrieven die over dit project zijn verschenen:

- Nieuwsbrief 2010 (pdf)
- Nieuwsbrief 2011 (pdf)

Lees hier meer over dit project elders op onze website.


Foto's: Meervleermuis - Rob Koelman, Steenmarter - Paul van Hoof
 

Publicatiedatum: 22 juni 2011