De Zoogdiervereniging presenteert haar cursussen

30 september 2011

De Zoogdiervereniging presenteert haar cursussen voor professionals voor het najaar van 2011.
De cursussen die worden gegeven zijn:

  • WABO-workshop Natuur: alle natuuraspecten binnen de WABO/omgevingsvergunning komen aan bod (Flora- en faunawet en kapverordeningen), in samenwerking met de Bomenstichting. Onmisbaar voor gemeenteambtenaren en adviseurs.
  • Vleermuizen en Planologie: hoe ga je om met vleermuizen en hun beschermde status in de ruimtelijke ordening? Naast ecologie en wetgeving is er ruime aandacht voor praktische handvatten. Inclusief vleermuisexcursie!
  • Potentiële Vleermuiswaarden: een praktische cursus waarin wordt geleerd hoe gebouwen en bomen kunnen worden beoordeeld op hun geschiktheid voor vleermuizen.


Voor meer informatie en aanmeldingen, zie http://zoogdiervereniging.nl/cursussen

Publicatiedatum: 15 augustus 2011