Cursus Herkennen van potentiële vleermuiswaarden

28 maart 2011

Of het nu gaat om ruimtelijke ingrepen, natuurontwikkeling of werkzaamheden in het kader van bestendig onderhoud en beheer. In de toetsing van het effect van deze activiteiten aan de Flora- en faunawet of een bestaande gedragscode spelen vleermuizen vaak een belangrijke rol.

De beschermde leefruimte (verblijfplaatsen, vliegroute, foerageergebieden) zijn immers vaak verbonden aan die ruimtelijke structuren (gebouwen, bomen, lijnvormige elementen) waarvoor regelmatig ingrepen of onderhoud nodig zijn. Daarnaast zijn vleermuizen maar al te vaak een handvat in de juridische strijd tussen de initiatiefnemer van een ingreep en eventuele tegenstanders.
Alle reden dus om in onderzoeken in het kader van de Flora- en faunawet de mogelijke vleermuiswaarden van een gebied goed in te schatten en, indien nodig, met veldonderzoek aan te tonen.

Maar hoe bepaal je nou aan de hand van de kenmerken van een gebouw, laan of een heel plangebied dat er vleermuiswaarden aanwezig kunnen zijn? Waar kun je dat aan zien? En hoe maak je dat begrijpelijk voor de opdrachtgever? De workshop Herkennen van potentiële vleermuiswaarden gaat uitgebreid op deze vragen in.

De cursus
De workshop is gericht op (veld)medewerkers en ecologen van ecologische adviesbureaus en overheden die met vleermuizen, ingrepen en wetgeving te maken krijgen. De workshop is tevens bruikbaar voor ambtenaren die het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) de noodzaak van onderzoek naar vleermuizen moeten bepalen.

Tijdens deze workshop leren medewerkers van (ecologische) adviesbureaus hoe ze overdag van een object of gebied de potentiële waarden voor vleermuizen zo goed mogelijk kunnen inschatten. Belangrijk onderdeel is bovendien het concreet aanbevelen van aanvullend onderzoek volgens de voorschriften van het protocol vleermuisonderzoek. De workshop bestaat uit 2 dagen waarbij theorie- en een praktijk gecombineerd worden.

Tijdens het theoriedeel wordt ingegaan op:
* functie van een potentie inschatting in het toetsingsproces;
- het herkennen van geschikte verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden
vanuit de ecologie van de verschillende soorten vleermuizen;
* het herkennen van sporen van de (recente) aanwezigheid van vleermuizen;
* het zoeken naar vleermuizen in bepaalde verblijfplaatsen;
* het begrijpbaar en helder rapporteren van je bevindingen.

In het praktijkdeel wordt deze kennis toegepast in twee of drie verschillende cases:
* beoordelen gebouw(-en) op vleermuizen;
* beoordelen bosgebied of laan op verblijfplaatsen van vleermuizen;
* beoordelen groter gebied of vliegroutes en foerageergebieden.

Cursusmateriaal
De achtergrondinformatie bij de behandelde thema's wordt in de vorm van hand-outs en een syllabus aan de deelnemers ter beschikking gesteld.

Kosten
De kosten bedragen € 700,- p.p. inclusief cursus materiaal, koffie, thee en lunches.

Locatie
De cursus wordt gehouden in Congrescentrum Antropia (vlakbij station Driebergen-Zeist).

Opgave
Aanmelden kan tot drie weken voor aanvang van de cursus via het aanmeldformulier op www.zoogdiervereniging.nl (ga naar cursussen onder het menu actueel). Na aanmelding ontvangt u (uiterlijk) drie weken voor aanvang van de cursus bericht of deze doorgaat en de wijze waarop u dient te betalen.
Annuleren van deelname aan de cursus is alleen schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvang van de cursus. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.


Voor meer informatie zie: www.zoogdiervereniging.nl (ga naar Cursussen onder het menu Actueel).
 

Publicatiedatum: 28 maart 2011