Bezuinigingen bij de Zoogdiervereniging

4 april 2011

Verklaring uitgegeven door de Zoogdiervereniging/Steunstichting VZZ:

‘Het zijn momenteel moeilijke tijden voor de natuursector. Het huidige kabinet heeft immers besloten om forse bezuinigingen door te voeren. Naast de korting op het beheer van natuurgebieden gaat het ook om de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en landschapsbeheer. Ook verdwijnen mogelijkheden voor het verwerven van projectsubsidies voor bijvoorbeeld publiciteitscampagnes, zoals via de Regeling Draagvlak Natuur. Daarnaast moeten ook provincies en gemeenten fors bezuinigen. En dat terwijl overheden, terreinbeheerders en projectontwikkelaars onze belangrijkste opdrachtgevers zijn.

Deze ontwikkelingen hebben in de afgelopen maanden geleid tot een terugloop in de orderportefeuille van de Steunstichting VZZ, het uitvoerend orgaan van de Zoogdiervereniging. Wij ontvangen geen structurele subsidies, maar worden vrijwel uitsluitend gefinancierd door het uitvoeren van betaalde opdrachten. Nu deze opdrachten teruglopen, wat voor de hele sector geldt, zijn ook wij genoodzaakt om de kosten te beperken. Omdat personeelskosten veruit de grootste kostenpost vormen, ontkomen wij er niet aan om het personeelsbestand in te krimpen. Helaas moeten wij dus de komende periode om financiële redenen van een aantal collega’s afscheid gaan nemen.

Met deze maatregelen zijn wij er echter van overtuigd dat de Zoogdiervereniging en haar uitvoerende stichting toekomstbestendig zijn. De uitvoering van reeds gegunde en nog te verwerven opdrachten is hiermee gegarandeerd.’

Met vragen kunt u terecht bij de leden van het management team: Jos Teeuwisse (directeur), Johan Thissen (teamleider) of Stefan Vreugdenhil (teamleider) via 024-7410500.

 


 

Publicatiedatum: 04 april 2011