Beverwerkgroep Nederland zoekt bestuursleden

Het bestuur van de Beverwerkgroep Nederland (BWN) is op zoek naar versterking. Er wordt enkele keren per jaar overlegd over activiteiten om mensen bij de bevermonitoring te betrekken om zo een goed beeld te krijgen van de beververspreiding in Nederland.

Uitbreiden van de werkgroep met otter wordt overwogen. Lijkt het je leuk een bijdrage aan het organiseren van activiteiten rondom de bever (en de otter) te leveren, neem dan contact op met de werkgroep via beverwerkgroep@zoogdiervereniging.nl.

Je hoeft geen beverexpert te zijn, goede communicatieve eigenschappen en enthousiasme voor de bever zijn belangrijker!

Meer informatie?
De beverwerkgroep is een werkgroep van de Zoogdiervereniging.
Kijk voor meer informatie op http://www.zoogdiervereniging.nl/node/141.

Publicatiedatum: 04 augustus 2011