Bevers gefilmd langs Nederrijn

 

11 januari 2011


De bever doet het goed in Nederland. De aantallen zijn sinds de eerste uitzettingen in 1988 opgelopen tot zo’n 550. De bever komt ook op steeds meer plekken voor. Bekende beverplekken zijn de Biesbosch, de Gelderse Poort, Limburg en Flevoland. Maar ook in Utrecht komen al ruime tijd bevers voor: langs de Nederrijn.

Daar zijn nu voor het eerst bewegende beelden van bevers gemaakt. De Wageningse studenten Stefan Sand en Christoph Janzing hebben in samenwerking met boswachter Hugo Spitzen nachtcamera’s geplaatst bij een beverplek langs de Nederrijn. Dit heeft mooie beelden opgeleverd van bevers: http://www.youtube.com/watch?v=i9cLlLDrWpo.

Het is erg boeiend om te zien hoe een bever aan een dikke boom knaagt. Een mooi succes voor deze studenten, nadat zij recent ook de eerste beelden maakten van wilde zwijnen op de Utrechtse Heuvelrug: http://www.zoogdiervereniging.nl/node/1039.

In 1999 ontsnapte een bever uit Ouwehands Dierenpark in Rhenen, die zich vestigde in het natuurgebied de Blauwe Kamer. Later zijn er bevers bijgeplaatst, in een poging een populatie te laten ontwikkelen. Lange tijd was onduidelijk hoeveel bevers er in de Blauwe Kamer voorkwamen. Wel werden er waarnemingen gedaan van foeragerende bevers en beversporen en werden er dode dieren gevonden.
 

Om meer duidelijkheid te krijgen, is de Beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging samen met het Utrechts Landschap in 2009 begonnen met tellingen in de Blauwe Kamer. Ook een aantal andere gebieden langs de Nederrijn werden meegenomen in het onderzoek. In 2010 zijn deze tellingen ook uitgevoerd en het is de bedoeling om hiermee de komende jaren door te gaan. In allebei de jaren zijn er minimaal 7 verschillende individuen vastgesteld.

De jaarlijkse onderzoeken naar beversporen (zoals burchten en vraatsporen) die de Beverwerkgroep daarnaast in de winter uitvoert, laten zien dat de bever op steeds meer plaatsen langs de Nederrijn voorkomt. Meer hierover is te lezen in de nieuwsbrieven van de Beverwerkgroep van 2009 en 2010: http://www.zoogdiervereniging.nl/node/35.
 

Foto’s en filmpje: Stefan Sand en Christoph Janzing

Publicatiedatum: 16 januari 2011