Aankondiging workshop ‘WABO Natuur’

13 december 2011

Op 14 februari 2012 wordt weer een WABO-workshop georganiseerd. De natuuraspecten (Flora- en faunawet en Kapverordeningen) uit de WABO komen aan bod. Onmisbaar voor gemeenteambtenaren en adviseurs! Meld je nu aan.

De WABO-workshop wordt voor de derde keer gegeven en is er voor WABO-coördinatoren, boomspecialisten, ecologische adviseurs en beleidsmedewerkers. Door de introductie van de omgevingsvergunning (WABO) moeten bouw-, sloop- en kapaanvragen snel en accuraat beoordeeld worden. Het bevoegd gezag moet direct in kunnen schatten of er sprake is van activiteiten waarvoor een kapvergunning nodig is en/of een ontheffing, omdat er in het plangebied beschermde diersoorten voorkomen.

De workshop gaat in op de achtergronden van wet- en regelgeving voor natuur dichtbij huis: Flora- en faunawet en Kapverordeningen. ’s Morgens geven de Zoogdiervereniging (namens de VOFF) en EKootree ieder vanuit hun eigen expertise aan hoe de natuurcomponent van projecten beoordeeld kan worden. Praktische tips en richtlijnen voor een vlotte en zorgvuldige beoordeling van aanvragen zijn het gevolg. ‘s Middags worden de regels en richtlijnen getoetst in de praktijk.

Docenten
Edwin Koot is gespecialiseerd in beleid en regelgeving rond bomen. Hij heeft bij de Bomenstichting onder meer de Bomen Effect Analyse en de Model Bomenverordening 2010 ontwikkeld. Tegenwoordig geeft hij namens EKootree praktische en strategische adviezen aan boombeheerders. Tijdens de workshop behandelt hij vergunningplichtige activiteiten, zoals kap en rigoureuze snoei en geeft hij richtlijnen voor een systematische behandeling van kapaanvragen. Daarnaast gaat hij in op consequenties van het burenrecht en vergunningsvrij bouwen bij omgevingsactiviteiten en laat hij de meerwaarde zien van de vraag om aanvullende gegevens via het omgevingsloket online.

Stefan Vreugdenhil heeft als ecoloog jarenlange ervaring met de Flora- en faunawet. Voorheen was hij vanuit het ministerie betrokken bij een groot aantal ontheffingsaanvragen. Vanuit zijn huidige functie bij de Zoogdiervereniging adviseert hij in praktijksituaties over behoud, mitigatie en compensatie. Door een nauwe samenwerking met partnerorganisaties als SOVON (vogels) en RAVON (reptielen, amfibieën en vissen) kan hij in deze workshop een breed scala aan voorbeelden laten zien.

Foto: Franjestaarten, Bernadette van Noort

  

Publicatiedatum: 11 november 2011