50 miljoen waarnemingen opgeslagen in de NDFF

22 juli 2011
 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft informatie over het voorkomen van flora en fauna in Nederland. De informatie uit de NDFF geeft een goede indicatie of er soorten uit de Flora- en faunawet in het geding zijn. Daarmee is men bijvoorbeeld beter voorbereid op het aanvragen of verlenen van een vergunning in het kader van de Flora- en faunawet.
 

Gegevens toevoegen
Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe waardevoller de databank is. De NDFF wordt daarom steeds verder gevuld met gegevens van verschillende organisaties. De data van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) zoals SOVON Vogelonderzoek, FLORON, de Zoogdiervereniging en De Vlinderstichting zijn inmiddels bijna allemaal ingeladen. Ook de waarnemingen van Waarneming.nl staan grotendeels in de NDFF. Datasets van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer worden op dit moment klaargemaakt, zodat ze kunnen worden toegevoegd aan de NDFF. En via de Invoerportalen Telmee.nl en Waarneming.nl komen dagelijks recente waarnemingen binnen.
 

Betrouwbare gegevens
Iedere waarneming die aan de databank wordt toegevoegd, wordt gevalideerd. Dat betekent dat alle waarnemingen in de databank betrouwbaar zijn. De kwaliteit van de gegevens wordt gegarandeerd door de Gegevensautoriteit Natuur. Alleen goedgekeurde waarnemingen worden zichtbaar voor gebruikers. Het valideren gebeurt aan de hand van vastgestelde criteria, zoals de plek in Nederland en tijd van het jaar waarin de waarneming is gedaan. Bij onduidelijkheid beoordeelt een expert de waarneming.
 

Gebruik van de databank
Sinds de lancering in 2009 is veel ervaring opgedaan met het gebruik van het systeem. Op basis van die gebruikservaringen wordt het systeem steeds verder verbeterd. Inmiddels gebruiken al 59 organisaties uit het gehele land de databank. Partijen met een abonnement hebben via internet toegang tot de databank. Daarnaast kan via Het Natuurloket een eenmalige gegevenslevering uit de NDFF worden opgevraagd. Het Natuurloket krijgt daarnaast dagelijks bestellingen van gegevens over flora en fauna op locaties waarvoor plannen worden gemaakt om te bouwen, te beheren of te ontwikkelen.
 

Het belang van natuurgegevens voor gemeenten
In juni 2011 voerde de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) een marketing-onderzoek uit onder ruim 200 Nederlandse gemeenten. Daarbij zijn de bekendheid van de NDFF en het belang van natuurgegevens getoetst. In totaal hebben 233 gemeenten meegewerkt aan het onderzoek. De vraag: “Hoe belangrijk is natuur in het beleid van de gemeente?” werd door 79% van de respondenten met (zeer) belangrijk beantwoord. Ook de beschikbaarheid van betrouwbare natuurgegevens voor bijvoorbeeld vergunningverlening werd door 90% als (zeer) belangrijk aangemerkt. Natuur staat in gemeenteland dus onbetwist op de agenda. Toch houdt de meerderheid van de gemeenten (59%) zelf geen gegevens bij over aanwezigheid van beschermde planten en dieren in de gemeente. De respondenten geven aan dat de NDFF wel degelijk meerwaarde heeft voor de gemeente: het feit dat je niet meer naar informatie hoeft te zoeken omdat het op één plek te vinden is (60%), het feit dat de gemeente zelf direct digitaal gegevens kan toevoegen (66%), het feit dat in een vroeg stadium rekening kan worden gehouden met beschermde soorten (84%) en kostenbesparing (67%) zijn belangrijke voordelen die genoemd werden.
 

Meer weten over een abonnement op de databank, of een eenmalige gegevenslevering uit de NDFF? Kijk op www.natuurloket.nl
 

Bron: Gegevensautoriteit Natuur

Publicatiedatum: 22 juli 2011