Steenmarters zijn terug!


20 december 2010
 

Steenmarters staan bekend als lastige jongens. Als ze hun intrek nemen in een schuur of op een zolder, dan kunnen ze soms flinke stankoverlast veroorzaken. In kippenhokken kunnen ze tekeer gaan en onder de motorkap van auto’s bijten ze soms kabels en leidingen door. Jonge steenmarters piepen en maken soms kabaal bij het spelen en in de paartijd kan de steenmarter vrij luidruchtig zijn. Dan maakt hij stommelende geluiden alsof je een inbreker hoort. Maar wie ze beter kent, zal steenmarters vooral fascinerend vinden. Ze zijn razendsnel, vindingrijk en ook nog eens erg sierlijk.

Nog niet zo lang geleden waren steenmarters in de Lage Landen bijna uitgestorven, vanwege actieve bestrijding en aantasting van hun leefgebied. Dankzij bescherming en hun aanpassing aan het stedelijke milieu zijn steenmarters nu weer algemeen in het oosten en zuiden van ons land. Zo algemeen, dat er zelfs stemmen opgaan om ze hun beschermde status af te nemen.

Een nieuw boek

Het boek 'De steenmarter' is een verrassend en veelzijdig boekje dat laat zien dat steenmarters zeker niet alleen lastpakken zijn. Het is geschreven door biologen die al tientallen jaren onderzoek doen aan marters. Zij laten de steenmarter van zijn bekende en minder bekende kant zien. Hoe leven deze dieren en welke rol spelen ze in het ecosysteem? Hoe was hun verspreiding vroeger, hoe gaat het nu met ze en hoe zit dat met die overlast?

Het boek is fraai geïllustreerd met een combinatie van bijzondere kleurenfoto’s en treffende illustraties, beide van hoge kwaliteit. Die tonen het marterleven in al zijn facetten, van jaaggedrag in de natuur tot vreemde escapades in het stedelijk gebied en de intimiteit van het marternest. Ook zijn er veel tabellen en grafieken toegevoegd.Dit boek maakt de resultaten van jarenlang marteronderzoek toegankelijk voor een breed publiek. En de conclusie van de auteurs is duidelijk: we moeten leren leven met de aanwezigheid van steenmarters. Zorg dat ze niet in huis, kippenhok of auto kunnen komen en houd de beschermde status van de steenmarter in stand.

Over de auteurs

Sim Broekhuizen en Gerard Müskens zijn verbonden aan het Centrum Ecosystemen van het onderzoekinstituut Alterra Wageningen-UR en hebben in meer dan twee decennia verschillende aspecten van het leven van de steenmarter bestudeerd. Dick Klees is natuurfotograaf en illustrator en is daarnaast freelance onderzoeker van vooral zoogdieren.|De steenmarter is een uitgave van KNNV in samenwerking met de Zoogdiervereniging en is verkrijgbaar in de boekhandel en via www.knnvuitgeverij.nl.
 

Tekst: knnv uitgeverij en zoogdiervereniging
Foto’s: de omslag van het boek De Steenmarter van knnv uitgeverij

Publicatiedatum: 20 december 2010