Otter in De Vechtplassen

Voor het eerst in dertig jaar is in de Randstad (natuurgebied De Vechtplassen), weer een otter gesignaleerd. Deze werd vastgelegd met een cameraval.

25 juni 2010

Een medewerker van Landschap Noord-Holland trof de otter aan op een foto die met een zogenaamde fotoval was gemaakt. Hiermee worden dieren automatisch op de foto gezet als zij binnen het bereik van de camera komen. De camera was geplaatst in het kader van onderzoek naar boommarters, maar tot ieders verrassing werd er een otter gekiekt. Deskundigen die de foto hebben bekeken, hebben bevestigd dat het om een otter gaat.

Onderzoeker van otters(en bestuurslid van de Zoogdiervereniging) Hugh Jansman van Alterra licht toe dat het goed gaat met de otters die in 2002 in de Overijsselse Weerribben zijn uitgezet. Jonge mannetjes zwerven als eerste uit maar de laatste jaren zelfs ook jonge vrouwtjes. Via de Randmeren (tussen Veluwe en Flevoland) zou de otter in de Vechtplassen gekomen kunnen zijn.

Otters kunnen lange stukken over land en ruiken het water om naar terug te keren. Jansman wijst wat dit betreft op het verschil met bevers die niet zo handig op het land zijn. Ook de bevers verspreiden zich trouwens de laatste jaren over delen van Nederland.

Er worden trouwens regelmatig otters dood gereden. Verkeer is een van de belangrijkste doodsoorzaken. Maar dat wil volgens Jansman niet zeggen dat een individu (en later misschien meer exemplaren) de reis naar de Randstad niet zou redden.

Ron van Overeem, beheerder van Natuurmonumenten is enthousiast: "Dit is echt ongelooflijk. We hadden niet gedacht dat de otter hier al zo snel weer zou opduiken. Voor mij komt hiermee een droom uit. Ik heb altijd gezegd dat de terugkeer van de otter de kroon op ons werk in De Vechtplassen zou zijn. Fantastisch dat ik dat nu daadwerkelijk mag meemaken. De otter stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving, wat het beste bewijs is dat het natuurbeheer in De Vechtplassen op koers ligt."

"Maar één otter is nog geen definitieve terugkeer. Om een levensvatbare populatie otters te kunnen huisvesten is het belangrijk dat er verbindingen komen tussen de diverse gebieden in de omgeving. Dit jaar wordt gestart met de aanleg van een verbinding tussen De Vechtplassen en het Naardermeer. Daar zullen alle dieren in die gebieden van profiteren, evenals recreanten, aangezien ook het fiets- en wandelpadennetwerk wordt uitgebreid", aldus Van Overeem.

Onderzoeker Jansman wil uitzoeken waar het dier vandaan komt door DNA onderzoek aan uitwerpselen van otters. Later meer hierover.

Terug van weggeweest

De otter is in De Vechtstreek in de jaren zeventig uitgestorven. Het dier heeft schoon water nodig met voldoende vis en oevers met voldoende dekking. De otter is heel mobiel en heeft een groot leefgebied. Zwervende jonge dieren gaan op zoek naar een eigen territorium.

De otter is uitgestorven door toedoen van de mens: aanrijdingen, versnippering en vernietiging van zijn leefgebied, watervervuiling en illegale jacht zorgden ervoor dat hij in 1988 helemaal uit ons land verdween. In 2002 is de otter in Nederland geherintroduceerd door dieren uit te zetten in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Friesland.


Bron www.natuurmonumenten.nl (http://www.natuurmonumenten.nl/content/gespot-otter-in-de-vechtplassen) En deskundige Hugh Jansman
Foto cameraval: landschap Noord Holland

 

Publicatiedatum: 25 juni 2010