Opmerkelijke start boommarteronderzoek

Het onderzoek naar boommarters in de Vechtstreek had een opmerkelijke start: een otter voor de camera! Maar waar waren de onderzoekers nu echt naar op zoek?

7 Augustus 2010
 

Landschap Noord-Holland is begin 2010 gestart met een uniek onderzoek naar het voorkomen van boommarters (Martes martes) in de Oostelijke Vechtstreek (Naardermeer, Ankeveen, Kortenhoef en Loosdrecht). Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met specialisten van de Werkgroep Boommarter Nederland. Aan dit onderzoek werken ook 23 nieuwe vrijwilligers mee.

Doel van het onderzoek van Landschap Noord-Holland is duidelijkheid te krijgen waar boommarters in het gebied precies voorkomen en of ze zich hier voortplanten. Tot begin 2006 werden zelden boommarters in de Vechtstreek gezien. Inmiddels is duidelijk dat boommarters in het waterrijke gebied van de Oostelijke Vechtplassen aanwezig zijn. Van 2006 tot en met 2009 zijn er 10 zichtwaarnemingen gedaan, 8 dode dieren gevonden en werd eenmaal een verzwakt wijfje aangetroffen. In de Oostelijke Vechtplassen is nog geen voortplanting van de boommarter vastgesteld. De verspreiding van boommarters in het gebied is nog volstrekt onbekend.

Kennis over boommarters in de regio is nu nog beperkt tot twee mensen van de Werkgroep Boommarter Nederland. Voor de continuïteit is het een goede zaak die kennis over te brengen op meer mensen. Ook dat is een belangrijke reden voor Landschap Noord-Holland om dit project op te zetten.

De boommarter is een relatief zeldzame zoogdiersoort in Nederland. De totale populatie wordt geschat op zo’n 350 tot 500 dieren. Boommarters worden vooral aangetroffen op de hogere zandgronden van Nederland; de drie kerngebieden zijn de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en Drenthe. Buiten deze gebieden worden incidenteel boommarters waargenomen.

Eerste resultaten
Het onderzoek wordt gedaan met behulp van zogenaamde fotovallen. Dit zijn fotocamera’s die reageren op beweging of warmte-uitstraling van een dier. Nu al is duidelijk dat er op meer plaatsen boommarters voorkomen dan gedacht werd. Behalve boommarters werden ook foto’s gemaakt van o.a. vos, ree, das, bosmuis, egel en konijn. In het najaar van 2010 is een rapport over alle resultaten gereed.

Otter
Half juni is er met de vrijwilligers een eerste evaluatieavond gehouden. Bij die gelegenheid liet ieder groepje zien welke dieren er gefotografeerd zijn met de fotovallen. Tot grote verbazing van alle aanwezigen bleken er drie foto’s, gemaakt op 11 juni 2010, te zijn waarop een otter vermoed werd. Navraag bij otterdeskundigen bevestigde dit vermoeden. Dat betekent dat er voor het eerst met zekerheid weer een otter is vastgesteld in de Vechtstreek sinds 30 jaar! Voor Natuurmonumenten, eigenaar van veel moerasgebieden in de Vechtstreek, een teken om alle plannen voor ecologische verbindingen ten behoeve van de otter weer uit de kast te halen.

Het boommarteronderzoek en de opleiding van nieuwe vrijwilligers is mogelijk geworden dankzij financiële bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Suzanne Hovinga Stichting en het Fonds kleinere NME projecten Noord-Holland.
 

Tekst: Jelle Harder, projectleider soortenbeheer Landschap Noord-Holland

Publicatiedatum: 07 augustus 2010