Nieuw op Texel: de veldmuis!

16 maart 2010

Afgelopen woensdag, 10 maart, kwam aan de Postweg een huiskat thuis met een vreemde woelmuis. Een foto ervan werd opgestuurd naar Richard Witte van den Bosch van de Zoogdiervereniging. Met zekerheid kon worden vastgesteld dat het om een veldmuis gaat, een nieuwe soort voor Texel en een nieuwe concurrent voor de zwaar beschermde Texelse noordse woelmuis. Deze vondst heeft verregaande consequenties voor het natuurbeleid en terreinbeheer op Texel.Vanwege het ontbreken van concurrerende woelmuissoorten op Texel komt de noordse woelmuis hier, in tegenstelling tot op het vasteland, ook voor op drogere plekken, bijvoorbeeld op tuinwallen. In 1985 vestigde de aardmuis zich op Texel en in 1998 de rosse woelmuis, beide woelmuizen. Sindsdien ondervindt de noordse woelmuis concurrentie in ruige en verboste terreinen.

In de jaren zeventig wist de veldmuis het voormalige eiland Noord-Beveland te bereiken. In enkele jaren tijd werd de noordse woelmuis verdrongen van het grootste deel van het eiland. Het risico bestaat dat dit nu ook op Texel gaat gebeuren en de noordse woelmuis straks alleen nog in de natte duinen, de Mokbaai, de Slufter en op de Schorren kan overleven.

Nieuwkomers onder muizen vertonen vaak een explosie in groei. Het is niet onwaarschijnlijk dat agrariërs op Texel de komende jaren schade gaan ondervinden door een veldmuizenplaag. In 2003 bijvoorbeeld heerste op Schiermonnikoog een veldmuizenplaag, een jaar na ontdekking van deze soort op dit Waddeneiland.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor de taak om zorg te dragen dat de noordse woelmuis in alle vijf de regio’s van zijn verspreiding, dus ook op Texel, duurzaam blijft voortbestaan. Belangrijk is nu om de verspreiding van zowel de noordse woelmuis als de veldmuis goed te volgen en passende maatregelen te nemen. De noordse woelmuis mag niet van Texel verdwijnen.

Kijk hier voor meer informatie over de noordse woelmuizen. 

Tekst: Richard Witte van den Bosch
Foto: van de gevonden veldmuis op Texel - Christine Koersen


 

Publicatiedatum: 16 maart 2010